Gady

Wtorek, 24 października 2023 (10:45)
Gady to grupa zwierząt, która przez miliony lat ewolucji zdobyła ogromne zróżnicowanie i przystosowała się do wielu różnych siedlisk na Ziemi. Gady odgrywają kluczową rolę w ekosystemach świata. Charakteryzują się zdolnością do regulacji ciepłoty ciała, łuskowatą skórą i specyficznym sposobem rozmnażania.
Gady Rośliny i zwierzęta - najważniejsze informacje
Węże są podrzędem gadów. /123RF/PICSEL

Gady - najważniejsze informacje

 • Gromada:

  gady

 • Królestwo:

  zwierzęta

Gady – występowanie i środowisko

Gady najlepiej czują się w klimacie gorącym, gdyż należą do zwierząt zmiennocieplnych. Oznacza to, że do zachowania aktywności wymagają wysokiej temperatury. 

Najczęściej gady można więc zaobserwować w klimacie tropikalnym, pustynnym czy subtropikalnym. Występują na wszystkich kontynentach oprócz Antarktydy. 

Gady – tryb życia i zachowanie

Gady są zwierzętami lądowymi i są przystosowane nawet do życia w suszy. Prowadzą półjawny tryb funkcjonowania, zatem największy okres ich aktywności przypada na porę nocną. Wyjątkiem jest czas rozpłodu – wtedy ich tryb życia przechodzi w dzienny. 

Gady żyjące w chłodniejszym czy umiarkowanym klimacie zapadają w sen zimowy. Jest to związane z ich zmiennocieplnością. 

Gady w większości należą do grupy mięsożernych drapieżników, a ich dieta składa się z małych ssaków i owadów. 

Gady – anatomia

Te zwierzęta mają anatomię przystosowaną do życia na lądzie. Ich skóra nie ma gruczołów śluzowych i jest pokryta okrywą łuskową lub płytkową. 

W odróżnieniu od ssaków gady składają jaja ze skórzastą lub wapienną skorupą, w których rozwijają się zarodki. W zależności od gatunku zwierzęcia kończyny mogą być silnie rozwinięte lub całkowicie ich brakować. Tak jest w przypadku węży. Cechą charakterystyczną anatomii gadów są pofałdowane płuca i silne mięsnie wspomagające proces oddychania. 

Tym, co odróżnia gady od innych zwierząt, jest obecność wielu gruczołów w jamie gębowej: to gruczoły przyżuchwowe, językowe i wargowe. Mają one na celu ułatwianie trawienia. U niektórych osobników można także wyróżnić gruczoły jadowe. U większości samców gadów występuje narząd kopulacyjny z jądrami. 

Gady – zagrożenia i ochrona

W Polsce wszystkie gatunki gadów są pod ochroną. Zatem zabronione jest naumyślne niszczenie zarówno dorosłych zwierząt, jak i jaj. 

Wśród zagrożeń dla gadów można wymienić działalność człowieka, przez którą tracą one siedliska i środowisko do życia. W przypadku zwierząt funkcjonujących w wodzie problemami są także łowiectwo i zanieczyszczenie akwenów. Ponadto w zależności od gatunku gady są także narażone na ataki większych drapieżników. 

Ciekawostki o gadach

 • Nie wszystkie gady mają zęby. Wyjątek od reguły stanowią żółwie.
 • Proces trawienia u gadów trwa dłużej niż u innych zwierząt. Wynika to z tego, że nie potrafią one żuć. 
 • Wśród najpopularniejszych przedstawicieli gadów trzeba wymienić: węże, jaszczurki, żółwie i krokodyle. 

Temat Gady znajdziesz również w serwisie:

Gady - Wiadomości

Gady - Wideo

 • Kochajmy gady. W Polsce jest ich coraz mniej

  Środa, 30 sierpnia 2023 (18:27)
  W Polsce jest coraz mniej gadów. Naukowcy przypominają, że choć te zwierzęta mogą wzbudzać strach czy niechęć, to w przyrodzie są niezbędne. Dlatego trzeba ruszyć na ratunek wężom,...