Inspekcja Weterynaryjna będzie mogła karać mandatami. W jakich przypadkach?

Pojawił się projekt dotyczący zmian funkcjonowania kilku inspekcji, w tym Inspekcji Weterynaryjnej. Funkcjonariusze w razie stwierdzenia nieprawidłowości, będą mogli nakładać mandaty karne. W jakich przypadkach?

Inspektorzy będą mogli wystawiać mandaty
Inspektorzy będą mogli wystawiać mandatyUnsplash

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Projekt znalazł się w wykazie prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów.

Zwierzęta w gospodarstwie

W projektowanym rozporządzeniu zmieniono podstawę prawną do upoważnienia Inspekcji Weterynaryjnej do nakładania mandatów karnych za naruszenia przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt. Obecnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych (tj. bydła, owiec, kóz i świń) w oparciu o zgłoszenia składane przez posiadaczy zwierząt. System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) jest wykorzystywany do ustalenia miejsc pobytu i przemieszczeń zwierząt.

"Ponadto dotychczasowe doświadczenia Inspekcji Weterynaryjnej związane z nieprzestrzeganiem przepisów z zakresu weterynaryjnej kontroli granicznej przez podmioty odpowiedzialne za przesyłkę wskazywały, że sankcje możliwe do zastosowania zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej, nie były odpowiednio skuteczne i odstraszające, a w pewnych przypadkach również nieproporcjonalne do popełnionego czynu" - napisano w uzasadnieniu.

Przesyłka niekontrolowana

Zgłaszane do prokuratury przez granicznych lekarzy weterynarii naruszenia prawa były najczęściej umarzane przez sądy, pomimo że istniało prawdopodobieństwo, że konsekwencją danego czynu może być zagrożenie zdrowia i życia ludzi lub zwierząt. Umorzono np. sprawę, w której nie przedstawiono do weterynaryjnej kontroli granicznej przesyłek mięsa pochodzącego z USA; przesyłki miodu z Chin przedstawione do weterynaryjnej kontroli granicznej były zaopatrzone w sfałszowane świadectwa zdrowia; nie zgłoszono do weterynaryjnej kontroli granicznej 1305 kg produktów rybnych z Wietnamu (ponadto opakowania zbiorcze tych produktów były oznakowane jako grzyby).

Jak wskazuje ministerstwo rolnictwa, które jest autorem projektu, w celu dostosowania do ustawy z 4 listopada br. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz umożliwienia kontynuowania możliwości nakładania mandatów karnych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, konieczna jest zmiana tego rozporządzenia.

Zamiast umorzeń postępowania lub długotrwałej procedury sądowej będzie możliwe prowadzenie znacznie skuteczniejszego i prostszego postępowania mandatowego, które będzie pełniło zarówno rolę prewencyjną, jak i edukacyjną - wyjaśnił resort rolnictwa.

PAP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas