Czy dzisiaj jest smog? Jakość powietrza w polskich miastach

Czy dzisiaj jest smog to wątpliwość, która jak bumerang wraca wraz z rozpoczynającym się sezonem grzewczym. Nie pomaga wywołany wojną w Ukrainie kryzys energetyczny, co w znacznym stopniu może pogorszyć jakość powietrza, która jest już najgorsza w Europie. Sprawdzamy, czy dzisiaj jest smog w Poslce dla poszczególnych miast.

Co to jest smog i jak sprawdzić stan powietrza?

Smog to kombinacja zanieczyszczeń powietrza, które zmieniają naturalny skład atmosfery. Z definicji Światowej Organizacji Zdrowia smog to wszystkie takie czynniki chemiczne, fizyczne lub biologiczne. Charakteryzując smog wyróżniamy jego dwa typy. Pierwszy to smog londyński. Ten pojawia się w czasie chłodnych dni w wyniku spalania paliw do ogrzewania.

Smog londyński to kombinacja substancji jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenki węgla, sadza oraz trudno opadające pyły. Kolejny rodzaj zanieczyszczenia to smog typu Los Angeles. Ten powstaje głównie w miesiącach letnich głównie ze spalin samochodowych. Smog typu Los Angeles to mieszanka tlenków węgla, tlenków azotu i węglowodorów.

Reklama

CZYTAJ TAKŻE: Smog niszczy nasze mózgi i przyczynia się do demencji

Jak sprawdzić stan powietrza? Można to zrobić odwiedzając serwis funkcjonujący w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Ten znajduje się TUTAJ, a nadzór nad nim sprawuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz 16 inspektoratów wojewódzkich

W sieci znajdują się również spora liczba prywatnych stron. Część z nich zapewnia nie tylko dostęp do danych z GIOS-u, ale również do własnych czujników. To sprawia, że pomiary pomiędzy nimi mogą się różnić, niemniej jednak użytkownik ma dostęp do aktualnego poziomu smogu. Dane o zanieczyszczeniach powietrza są dostępne np. w serwisie Pogoda Interia

Jak sprawdzić stan powietrza? Warto szukać na stronach internetowych swoich miast oraz miejscowości. Urzędy często prowadzą własne pomiary. Na przykład dla mieszkańców Krakowa dostępna jest mapa zanieczyszczeń IMGW

Dlaczego Polska ma najgorsze powietrze w Europie?

Jakość powietrza w Polsce należy do najgorszych w Europie głównie z powodu tak zwanej niskiej emisji. Ta to nic innego jak nagromadzenie emitorów o wysokości do 40 metrów nad gruntem w miejscach o dużej gęstości zabudowy i na małej powierzchni. Mówiąc wprost, fatalna jakość wykorzystywanych paliw zatruwa polskie miasta

Smog w Polsce to zwykle smog typu londyńskiego i występuje głównie w zimowym sezonie grzewczym. Mimo to w dużych miastach tworzy się również smog typu Los Angeles. Według WHO 36 z 50 miast w Unii Europejskiej o największym stężeniu pyłu PM2,5 znajduje się w Polsce

Czy dzisiaj jest smog? Jak czytać dane o smogu

Polski indeks liczony jest na podstawie jednogodzinnych wyników z pomiarów stężeń w powietrzu dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu PM10, pyłu PM2,5 i ozonu. Jeżeli nie ma danych z ostatniej godziny, indeks widoczny jest z drugiej lub maksymalnie z trzeciej godziny wstecz. Sześciostopniowa skala opisuje wpływ zanieczyszczeń na zdrowie.

W Polsce dopuszczalny poziom pyłu zawieszonego PM10 dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego wynosi 40 µg/m3, poziom informowania to 100 µg/m3, a poziom alarmowy to 150 µg/m3.

Dopuszczalny poziom pyłu zawieszonego PM2,5 dla stężenia średniorocznego wynosi 25 µg/m3. Z kolei dopuszczalny średnioroczny poziom rakotwórczego i mutagennego benzopirenu B(a)P to 1 ng/m3. To ważne o tyle, że często popełniane są błędy w zakresie interpretacji wyników jakości powietrza

Nie można stężenia z jednej godziny odnosić do normy dobowej i tworzyć porównania, wskazując na przekroczenie dopuszczalnego poziomu. Błędem jest również odniesienie stężenia z jednej godziny do normy rocznej i w oparciu o takie porównanie wskazywanie na przekroczenie poziomu dopuszczalnego.

Jak jest smog w Warszawie?

W stolicy aktualny indeks jakości powietrza mieści się w skali "dobrej". Wszystko przez wartości pyłu PM2,5, która w centrum wynosi 25,9 µg/m3. Obecność pyłu PM10 w powietrzu wynosi 45,3 µg/m3, CO 0,3 mg/m3 i NO2 31,5 µg/m3.

Jakie jest powietrze we Wrocławiu?

Indeks jakości powietrza we Wrocławiu jest obecnie dobry. Zawartość pyłu PM2,5 w powietrzu wynosi 14 µg/m3, PM10 20,3 µg/m3, SO2 5,4 µg/m3, a NO2 19,8 µg/m3.

Jaka jest jakość powietrza w Katowicach i na Górnym Śląsku?

Obecnie zarówno w Katowicach, jak i w całym Górnym Śląsku, mieszkańcy oddychają czystym powietrzem. Na dobry i bardzo dobry indeks powietrza wpływ ma niska zawartość pyłów PM2,5 oraz PM10, które dla Katowic wynoszą odpowiednio 22,6 µg/m3 oraz 29,1 µg/m3.

Czy dzisiaj jest smog w Krakowie?

W stolicy Małopolski jakość powietrzą jest umiarkowana. Wszystko przez podwyższone stężenie toksycznych pyłów PM2,5 i PM10 oraz benzopirenu. Aktualne stężenie PM2,5 wynosi 38,1 µg/m3, PM10 68,2 µg/m3, natomiast benzopiren w Krakowi to 1,2 µg/m3.

Czy dzisiaj jest smog w Poznaniu?

Dobry indeks jakości powietrza obowiązuje dziś także dla Poznania. W mieście wskaźniki obecności pyłu PM2,5 odnotowują jego zawartość na poziomie 14,7 µg/m3, natomiast dla PM10 17 µg/m3.

CZYTAJ TAKŻE:

Za ciepło zapłacimy smogiem. Miał węglowy zanieczyści powietrze

Więcej smogu w Małopolsce. Kopciuchy będą dymić jeszcze przez dwa lata

Przełomowy wyrok za smog. 30 tys. zł za zanieczyszczenia powietrza

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: smog | alarm smogowy | zanieczyszczenie powietrza
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama