Lecą żurawie. Dla Polek i Polaków mają szczególne znaczenie

Charakteryzuje je zgrabna sylwetka, donośny klangor i miejsce bytowania. Żuraw jest od dawna obecny w polskiej kulturze i środowisku. - Był uważany za symbol mądrości, wierności, długowieczności i czujności - mówi Interii Bartosz Smyk z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Już w tym miesiącu żurawie składają swoje jaja, dlatego warto poznać ich zmieniające się zwyczaje w zmieniającym się klimacie.

Dawniej żurawie unikały człowieka i gnieździły się w miejscach rzadko penetrowanych. Natomiast od jakiegoś czasu obserwuje się znaczące zmniejszenie dystansu ucieczki, co niewątpliwie pomogło żurawiom w zajmowaniu nowych siedlisk
Dawniej żurawie unikały człowieka i gnieździły się w miejscach rzadko penetrowanych. Natomiast od jakiegoś czasu obserwuje się znaczące zmniejszenie dystansu ucieczki, co niewątpliwie pomogło żurawiom w zajmowaniu nowych siedlisk123RF/PICSEL
partner merytoryczny
banner programu czyste powietrze

Lecące żurawie zwiastują zmiany. W radzieckim filmie "Lecą żurawie" (reż. Michaił Kałatozow, 1957) ptaki latające w kluczu stanowiły najważniejszy motyw filmu. Obecność żurawi na niebie odzwierciedlała niemożliwe do zrealizowania marzenia o lepszym życiu, które snuła główna bohaterka, znajdująca się w opresji.

Żurawie występowały też niejednokrotnie w literaturze. Pisali o nich Mikołaj Rej, Adam Mickiewicz (w "Panu Tadeuszu"), Juliusz Słowacki, Maria Konopnicka, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff, a także Jan Brzechwa. Ptaki te są ważne dla Polaków, a ich tryb życia fascynujący.

Żurawie. Ile ich jest w Polsce?

W Polsce jest coraz więcej żurawi, co jest wiadomością dobrą choćby ze względu na zmniejszającą się liczebność wielu innych gatunków ptaków, szczególnie miejskich, w tym wróbli czy gawronów. Jakie mają zwyczaje, ile jest ich w Polsce oraz czy te ptaki zimują też w naszym kraju? Opowiada ornitolog, Bartosz Smyk.

- W Polsce populacja lęgowa żurawia ma się dobrze i silnie wzrasta liczebnie. Na początku lat 80. gniazdowało w naszym kraju około 1000 par, natomiast obecnie liczebność polskiej populacji lęgowej ocenia się na 23-30 tys. par - podaje Bartosz Smyk. Dane o liczebności lęgowej pochodzą z Monitoringu Flagowych Gatunków Ptaków.

W czasie przelotów żurawie występują w Polsce najliczniej. Zatrzymuje się tutaj wtedy nawet 150 tys. ptaków, a dane te prowadzone są w ramach Monitoringu Noclegowisk Żurawi.

W Polsce populacja lęgowa żurawia ma się dobrze i silnie wzrasta liczebnie. Na początku lat 80. gniazdowało w naszym kraju około 1000 par, natomiast obecnie liczebność polskiej populacji lęgowej ocenia się na 23-30 tys. par
W Polsce populacja lęgowa żurawia ma się dobrze i silnie wzrasta liczebnie. Na początku lat 80. gniazdowało w naszym kraju około 1000 par, natomiast obecnie liczebność polskiej populacji lęgowej ocenia się na 23-30 tys. par Piotr PlaczkowskiEast News

Mokre tereny i lęgi żurawi

Miejscem bytowania żurawi są obszary podmokłe i to tu można je najczęściej spotkać: zabagnienia, oczka wodne, brzegi jezior i obszarów zalesionych. Bartosz Smyk zauważa, że od niedawna żurawie nieco zmieniają swoje zwyczaje lęgowe i zajmują nowe dla nich siedliska, takie jak trzcinowiska na brzegach stawów rybnych, oczka śródpolne, a nawet niewielkie rowy z płatami trzcin w krajobrazie rolniczym.

- Gniazdo zakładają w miejscu trudno dostępnym, otoczonym płytką wodą, na ziemi. Do lęgów przystępują bardzo wcześnie - już w lutym często zajmują terytoria, zaś jaja składają zwykle w marcu - mówi ornitolog.

Przez ocieplenie klimatu zmienia się fenologia lęgów - kiedyś szczyt początku składania jaj przypadał na kwiecień, teraz większość par składa jaja już w marcu.
Bartosz Smyk, OTOP

Zazwyczaj ptaki składają jedno lub dwa jaja, rzadko trzy. Młode spędzają stosunkowo krótki czas w gnieździe, a w okresie ptaki żurawie żywią się mieszanym pokarmem, zarówno roślinnym (młode części roślin, kiełki) jak i zwierzęcym (np. owady, mięczaki, dżdżownice, ryby, drobne ssaki).

- Po lęgach, czyli latem, żurawie gromadzą się w często bardzo duże stada i przygotowują do migracji. W tym okresie dzień spędzają żerując - najczęściej na polach uprawnych, gdzie jedzą resztki pożniwne. Na noc zlatują się na grupowe noclegowiska, które położone są w miejscu z trudnym dostępem dla naziemnych drapieżników - tłumaczy Bartosz Smyk.

Od jakiegoś czasu obserwuje się coraz częstsze przypadki zimowania w Polsce - kilka-kilkanaście lat temu takie obserwacje znane były niemal wyłącznie z zachodniej części Polski, a ostatnio zimujące żurawie widuje się praktyczne w całym kraju.
Bartosz Smyk, OTOP

Nadchodzi zima, a żuraw...

Jak zaznacza ornitolog Bartosz Smyk, dawniej żurawie unikały człowieka i gnieździły się w miejscach rzadko penetrowanych. - Natomiast od jakiegoś czasu obserwuje się znaczące zmniejszenie dystansu ucieczki, co niewątpliwie pomogło żurawiom w zajmowaniu nowych siedlisk - mówi ornitolog.

Kiedyś ptaki w większości odlatywały z Polski na jesień i gniazdowały w rejonie Morza Śródziemnego. To się jednak zmieniło. Ptaki coraz częściej zimują w Polsce, co według ornitologa było kiedyś zjawiskiem charakterystycznym tylko dla zachodniej części Polski.

- Ostatnio zimujące żurawie widuje się praktyczne w całym kraju, choć nadal najliczniej i najregularniej zimują na zachodzie Polski. Zimą może u nas zostawać nawet kilkanaście tysięcy osobników, a liczba ta będzie zapewne rosła - mówi Bartosz Smyk. Także z powodu zmian klimatu.

Wędrówka żurawi miała też znaczenie dla dawnych Słowian. Obecność ptaków była znakiem "bezpiecznego powrotu do domu"
Wędrówka żurawi miała też znaczenie dla dawnych Słowian. Obecność ptaków była znakiem "bezpiecznego powrotu do domu"Imago Stock and PeopleEast News

Globalne ocieplenie ma wpływ na biologię żurawi. Objawia się to m.in. w przesunięciu zimowiska gatunku, a to zaś jest spowodowane łagodnymi i bezśnieżnymi zimami. Chodzi o łatwiejszy dostęp do pokarmu - ptaki mogą się żywić tym, co zostało na polach, podczas gdy srogie zimy uniemożliwiały im żywienie się i przeżycie.

Ze zmian klimatu wynika jeszcze jedna korzyść dla żurawi - skrócenie dystansu wędrówki zwiększa przeżywalność. Zwłaszcza młodych i niedoświadczonych ptaków. Żurawie mogą też zasiedlać nowe obszary, np. mokradła w górach, ponieważ warunki stają się tam dobre do przeżycia. Te czynniki wpływają pozytywnie na populację żurawi, ale są inne zagrożenie wynikające z postępujących zmian klimatycznych.

- Z drugiej strony, obserwowana już niemal corocznie susza stwarza zagrożenie dla lęgów tych ptaków, jeśli np. w okresie wysiadywania jaj poziom wody opadnie, i gniazdo stanie się dostępne dla drapieżników. W przyszłości postępujące wysychanie obszarów podmokłych może znacząco ograniczyć powierzchnię siedlisk dogodnych do zakładania gniazd przez ten gatunek - tłumaczy ornitolog.

Żuraw w polskiej kulturze

Odgłosy żurawi, zwane klangorem, są na tyle donośne i charakterystyczne, że stały się dla Polaków symboliczne. Jak wyjaśnia ornitolog, oznaczały budzenie się przyrody do życia po zimie i zapowiadały wiosenne siewy. Odgłosy wydawane tuż przed wylotem z kraju zwiastowały z kolei nadchodzącą jesień.

Wędrówka żurawi miała też znaczenie dla dawnych Słowian. Obecność ptaków była znakiem "bezpiecznego powrotu do domu".

- Były przewodnikami przez morza i lądy, wskazującymi bezpieczną drogę wędrowcom, ale też przeprowadzającymi dusze na miejsce wiecznego odpoczynku. Przypisywano im nieśmiertelność - mówi Bartosz Smyk.

Żurawie wiosnąPolsat News
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas