Reklama

UE chce zasadzić 3 mld drzew w ramach strategii leśnej

To część planu, który ma przyczynić się do pochłaniania większej ilości dwutlenku węgla, co pomoże osiągnąć cele klimatyczne wspólnoty.

Oprócz sadzenia drzew Komisja Europejska proponuje wykorzystanie Wspólnej Polityki Rolnej do ustanowienia systemów płatności dla właścicieli terenów leśnych, przy jednoczesnym zwiększeniu monitorowania istniejących lasów, które pokrywają około dwóch piątych powierzchni kontynentu. 

Lobbyści przemysłu drzewnego sprzeciwiają się planom KE. Obawiając się, że ucierpi sektor przynoszący zysk rzędu 640 mld rocznie, który zatrudnia 3,6 mln ludzi. Napięcie w tej sprawie narastało już wcześniej, kiedy naukowcy ze Wspólnego Centrum Badawczego KE ostrzegali, że rosnący popyt na produkty drewnopochodne grozi wykolejeniem klimatycznych celów UE. 

Reklama

Drewno vs lasy

"Ambicja dotycząca ochrony środowiska może iść w parze z gospodarczym dobrobytem. Lasy są również płucami naszego społeczeństwa i gospodarki. Zabezpieczają źródła utrzymania na terenach wiejskich, zapewniają niezbędne produkty dla naszych obywateli i posiadają głęboką wartość społeczną dzięki swojej naturze" - mówi Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnictwa. 

Zatem jaki jest plan? 

Do najważniejszych założeń opublikowanej dziś nowej strategii należą: zmapowanie i objęcie ścisłą ochroną wszystkich zachowanych w UE lasów pierwotnych i starodrzewów; wprowadzenie wiążącej prawnie regulacji na poziomie UE dotyczącej odbudowy zdegradowanych ekosystemów z uwzględnieniem szczegółowego celu dla ekosystemów leśnych; opracowanie Unijnej regulacji o monitorowaniu, raportowaniu i zbieraniu danych dotyczących lasów wprowadzającej wymóg tworzenia podlegających ocenom oddziaływania na środowisko Strategicznych Planów dla Lasów przez Państwa Członkowskie oraz posadzenie do 2030 r. dodatkowych 3 mld drzew na terenie UE. 

Organizacja ekologiczna WWF z zadowoleniem przyjęła wysiłki Komisji Europejskiej w celu ochrony terenów leśnych, ale skrytykowała jej strategię za pominięcie obowiązkowego zestawu kryteriów monitorowania lasów, które pozwalałyby stwierdzić, czy dany obszar jest użytkowany w sposób zrównoważony.

Przedstawiciele UE stwierdzili w tym tygodniu, że chcą powiększyć ilość pochłanianego CO2 przez m.in. lasy do 310 mln ton rocznie do 2030 r. z 270 mln obecnie. Więcej pisaliśmy na ten temat tutaj.

Tymczasem w Polsce rząd uchwalił w tym tygodniu ustawę, która pozwala na prywatyzację terenów leśnych pod inwestycje dotyczące m.in. energii, elektromobilności czy obronności państwa. O ile ustawa dotyczy wyłącznie terenów w Jaworznie, Stalowej Woli i okolicach, to organizacje ekologiczne obawiają się, że później do tej listy mogą zostać dopisane kolejne tereny.

Źródło: Bloomberg, Zielona Interia

mcz

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama