Emisje zanieczyszczeń trzeba będzie raportować. Prezydent podpisał ustawę

Nowelizacje ustaw dotyczące emisji zanieczyszczeń uzyskały podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Nowe przepisy dotyczą przede wszystkim raportowania przez przedsiębiorstwa informacji o emitowanych zanieczyszczeniach. Za dane o nieodpowiedniej jakości będą grozić kary do 25 tys. zł.

Nowelizacje przepisów dotyczące emisji zanieczyszczeń dotyczą ustaw Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Dostosowują one przepisy związane z danymi Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Nowe rozwiązania mają przyczynić się do zmniejszenia liczby dokumentów przekazywanych do KE. Przepisy dotyczą także kar pieniężnych nakładanych na prowadzących instalację.

W ustawie m.in. wprowadza się obowiązek przekazywania, w określonym terminie, danych identyfikacyjnych dla zakładu, na którego terenie prowadzona jest instalacja emitująca zanieczyszczenia z przekroczeniem progów wydajności. Dane będą przekazywane niezależnie od tego, czy w danym roku sprawozdawczym prowadzący instalację stwierdził przekroczenia progów uwolnień i transferów zanieczyszczeń.

Reklama

Nowe przepisy wprowadzają też nowe kary administracyjne dla prowadzących instalację. Kara pieniężna w wysokości 5 tys. zł będzie mogła być nakładana za nieprzekazanie w wyznaczonym terminie danych niezbędnych do identyfikacji zakładu. Kara może zostać nałożona też za nieprzekazanie przez prowadzącego instalację w terminie danych o przekroczeniu wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów.

Nowela zakłada też karę za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu odpowiednich raportów przez zakład. Jej wysokość określono na 200 zł. Nowe regulacje wprowadzają też widełki - od 5 do 25 tys. zł - kary za niezapewnienie przez prowadzącego instalacji odpowiedniej jakości przekazywanych danych.

Przepisy regulują również przepływ informacji i danych pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Bilansowania i Zarządzania Emisjami, ministrem właściwym do spraw klimatu i Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, potrzebnych do sporządzenia i przekazania sprawozdań.

PAP
Dowiedz się więcej na temat: zanieczyszczenia | emisje CO2 | emisja spalin

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy