Szkody klimatyczne będą kosztować majątek. Nowe obliczenia

Ekonomiści z Harvardu i Northwestern University nie mają wątpliwości, że globalny wzrost temperatury o 1 stopień Celsjusza doprowadzi do spadku światowego PKB o 12 procent. Analitycy szacują, że pod koniec tego stulecia ludzie mogą być nawet o 50 procent biedniejsi.

Pod koniec stulecia ludzie mogą być o 50 procent biedniejsi, niż byliby, gdyby nie zmiany klimatyczne
Pod koniec stulecia ludzie mogą być o 50 procent biedniejsi, niż byliby, gdyby nie zmiany klimatyczne123RF/PICSEL

Badania wykazały, że szkody gospodarcze wyrządzone przez zmianę klimatu będą sześciokrotnie większe niż wcześniej sądzono. Zaś globalne ocieplenie zmniejszy tempo bogacenia się - będzie odpowiadać stanowi prowadzenia wieloletniej wojny.

Ogromne koszta gospodarcze

Jak czytamy w artykule “The Macroeconomic Impact of Climate Change: Global vs. Local Temperature" opublikowanym na łamach “National Bureau of Economic Research" wzrost globalnej temperatury o 1 stopień prowadzi do 12 procentowego spadku światowego produktu krajowego brutto (PKB), co jest znacznie wyższym szacunkiem niż w poprzednich analizach.

Od czasów przedindustrialnych świat ocieplił się już o ponad 1 stopień Celsjusza, a wielu klimatologów przewiduje, że do końca tego stulecia nastąpi wzrost temperatury o 3 stopnia w wyniku ciągłego spalania paliw kopalnych. To według Adriena Bilala i Diega R. Känziga pociągnie za sobą wielkie koszty gospodarcze.

Bilal powiedział, że nowe badanie pozwala spojrzeć bardziej "holistycznie" na koszty gospodarcze wywołane ociepleniem, analizując je w skali globalnej, a nie w odniesieniu do pojedynczego kraju. Podejście to uchwyciło wzajemnie powiązany charakter skutków fal upałów, burz, powodzi i innych pogarszających się skutków zmian klimatu, które niszczą plony, zmniejszają produktywność pracowników oraz ograniczają inwestycje kapitałowe.

W artykule stwierdzono, że skutki gospodarcze kryzysu klimatycznego będą zaskakująco jednolite na całym świecie, ale kraje o niższych dochodach będą miały niższy poziom zamożności. Powinno to zachęcić zamożne kraje, takie jak Stany Zjednoczone, do podjęcia działań na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych planety we własnym interesie gospodarczym.

Czytamy, że wzrost temperatury o 3 stopnie Celsjusza spowoduje gwałtowny spadek produkcji, kapitału i konsumpcji, który do roku 2100 przekroczy 50 procent. Ta strata ekonomiczna będzie tak dotkliwa, że można porównać ją ze szkodami gospodarczymi spowodowanymi trwałym prowadzeniem wojny.

Wzrost gospodarczy nadal będzie występował, ale pod koniec stulecia ludzie mogą być o 50 procent biedniejsi, niż byliby, gdyby nie zmiany klimatyczne.

 Koszt odejścia od paliw kopalnych i ograniczenia skutków zmian klimatycznych, choć wcale nie taki mały, blednie w porównaniu z kosztem samych zmian klimatycznych
Koszt odejścia od paliw kopalnych i ograniczenia skutków zmian klimatycznych, choć wcale nie taki mały, blednie w porównaniu z kosztem samych zmian klimatycznych123RF/PICSEL

Czeka nas drenaż gospodarczy

"Porównanie do wojny dotyczy jedynie konsumpcji i PKB - całe cierpienie i śmierć wojny są ważne i nie są uwzględniane w tej analizie - powiedział dla The Guardian Bilal.  - Porównanie może wydawać się szokujące, ale jeśli chodzi o czysty PKB, jest w tym pewna analogia. To niepokojąca myśl" - dodał.

Nawet w przypadku radykalnych cięć emisji zmiany klimatyczne będą wiązać się z poważnymi kosztami gospodarczymi, jak wynika z artykułu. Jeśli do końca stulecia globalne ocieplenie zostanie ograniczone do nie więcej niż 1,5 stopnia Celsjusza, straty PKB nadal wynoszą około 15 procent.

"Gospodarka może nadal rosnąć, ale w mniejszym stopniu niż miałoby to miejsce z powodu zmian klimatycznych. Będzie to zjawisko powolne, chociaż skutki będą dotkliwie, gdy uderzą" - stwierdził naukowiec.

Artykuł jest następstwem odrębnych badań opublikowanych w zeszłym miesiącu. Wykazały, że średnie dochody spadną w ciągu najbliższych 26 lat o prawie jedną piątą w porównaniu z tym, jakie byłby bez kryzysu klimatycznego. Rosnące temperatury, intensywniejsze opady deszczu oraz częstsze i bardziej intensywne ekstremalne warunki pogodowe będą powodować zniszczenia o wartości 38 bilionów dolarów rocznie do połowy stulecia.

Z obu badań jasno wynika, że koszt odejścia od paliw kopalnych i ograniczenia skutków zmian klimatycznych, choć wcale nie taki mały, blednie w porównaniu z kosztem samych zmian klimatycznych.

Zostaw, nie porywaj. Młode ptaki powinniśmy zostawić w spokojuPolsat News

INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas