Naukowcy z AGH pracują nad lepszym wykorzystaniem energii geotermalnej

Naukowcy z Akademii Górniczo Hutniczej (AGH) w Krakowie badają między innymi celowość wykorzystania dwutlenku węgla, który byłby nośnikiem energii geotermalnej na dużych głębokościach.

Budowa ciepłociągu. Geotermia będzie ważnym elementem dekarbonizacji polskiego ciepłownictwa.
Budowa ciepłociągu. Geotermia będzie ważnym elementem dekarbonizacji polskiego ciepłownictwa.Lukasz Piecyk/REPORTEREast News
partner merytoryczny
banner programu czyste powietrze

- Energia geotermalna to energia wnętrza Ziemi - energia zakumulowana w systemach hydrotermalnych bądź systemach petrotermalnych - tłumaczyła podczas otwartego wykładu zorganizowanego przez AGH dr hab. Anna Sowiżdżał, profesorka na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, zastępczyni kierownika Katedry Surowców Energetycznych oraz kierowniczka grupy badawczej Odnawialne Źródła Energii.

Systemy hydrotermalne związane są z wodami, które wypełniają pustki, pory czy szczeliny skalne. - W tym systemie wody znajdują się w skałach zbiornikowych i są nośnikiem energii geotermalnej na powierzchnię - powiedziała Sowiżdżał. Natomiast "systemy petrotermalne związane są ze skałami suchymi bądź prawie suchymi". - Skały te nie zawierają wystarczającej ilości wody, która mogłaby być nośnikiem energii na powierzchnię - tłumaczyła Sowiżdżał. Dlatego, aby wydobyć energię geotermalną z tych systemów, zlokalizowanych na dużych głębokościach, potrzeba wtłoczyć tam wodę lub inne medium.

W większości systemów geotermalnych funkcjonujących na świecie nośnikiem energii geotermalnej jest woda. Naukowcy z AGH postanowili jednak przeanalizować możliwość wykorzystania dwutlenku węgla jako tzw. medium roboczego.

Podwójna korzyść dla środowiska

- Szukamy rozwiązań dla efektywnej produkcji energii przy wykorzystaniu zasobów geotermalnych - powiedziała Sowiżdzał. Badania są prowadzone w ramach projektu EnerGizerS, który jest realizowany w ramach konkursu polsko-norweskich projektów badawczych POLNOR 2019, a finansowane za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). - Celem projektu jest analiza efektywności funkcjonowania niekonwencjonalnych systemów geotermalnych, które wykorzystują dwutlenek węgla w stanie nadkrytycznym jako medium robocze - powiedziała kierownik projektu.

Jak zaznaczyła, naukowcy myślą w tym projekcie także o środowisku. "Drugim aspektem tego projektu jest możliwość sekwestrowania (wychwytywania - red.) zatłoczonego dwutlenku węgla dla celów środowiskowych. Projekt zakłada, że dwutlenek węgla zostanie zatłoczony do zbiornika i część w nim pozostanie, natomiast pozostała część, po odebraniu energii ze zbiornika, zostanie wydobyta na powierzchni" - zapowiedziała naukowczyni. Efekty badań będą znane w 2023 r. - Mam nadzieję, że przyczynią się do rozwoju tej innowacyjnej technologii wykorzystania zasobów petrotermalnych - powiedziała kierownik projektu EnerGizerS.

W Polsce nie ma obecnie żadnej instalacji wspomaganych systemów geotermalnych (EGS - Enhanced Geothermal System), która pozwoliłaby udostępnić zasoby petrotermalne, związane z gorącymi, prawie suchymi skałami, zalegającymi na dużych głębokościach. Naukowcy z AGH mają nadzieję, że w przyszłości możliwe będzie uruchomienie programu pilotażowego.

Badania od lat osiemdziesiątych

Badania warunków geotermalnych, których celem jest rozpoznanie potencjału hydrogeotermalnego, są prowadzone w Polsce od lat 80. ubiegłego wieku. Efekty badań prowadzonych m.in. przez naukowców z Katedry Surowców Energetycznych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH oceniające potencjał energetycznych w różnych regionach Polski w kontekście utylitarnego zagospodarowania wód i energii geotermalnej zostały przedstawione w serii "Atlasów geotermalnych Polski". Opracowanie to wskazuje szczegółowo na możliwości utylitarnego wykorzystania tych zasobów w rejonie Niżu Polskiego, Zapadliska Przedkarpackiego czy Karpat.

Jeszcze inny kierunek badań prowadzony przez naukowców w AGH dotyczy tzw. płytkiej geotermii i wykorzystania ciepła gruntu za pomocą pomp ciepła. W Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ, AGH w Miękini powstał HUB technologiczno-przemysłowy pod patronatem ministerstwa klimatu, którego celem jest rozwój technologii z zakresu pomp ciepła.

PAP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas