ZE PAK: Decyzja środowiskowa dla wytwórni wodoru w Elektrowni Konin

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin otrzymał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni wodoru wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Elektrowni Konin - podały władze spółki.

Na zdjęciu (od lewej): Piotr Woźny, prezes ZE PAK; Jacek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej; prezydent Konina Piotr Korytkowski oraz Zygmunt Solorz, przewodniczący Rady Nadzorczej ZE PAK.
Na zdjęciu (od lewej): Piotr Woźny, prezes ZE PAK; Jacek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej; prezydent Konina Piotr Korytkowski oraz Zygmunt Solorz, przewodniczący Rady Nadzorczej ZE PAK.

"Wytwórnia wodoru na terenie Elektrowni Konin ma powstać w oparciu o elektrolizery z membraną elektrolitowo-polimerową (technologia PEM). Pierwszy elektrolizer został już przez spółkę zamówiony, a jego dostawa przewidywana jest na przełomie roku 2021/2022. Energia elektryczna wykorzystywana do celu eksploatacji elektrolizera będzie pochodziła w 100 proc. z odnawialnego źródła energii" - napisano w komunikacie.

Decyzję wydał prezydent Konina Piotr Korytkowski w uzgodnieniu z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu i z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.

W komunikacie spółki podano, że produkowany przez elektrolizery wodór "będzie sprężany przez układ sprężarek do ciśnienia 300 - 450 bar i na bieżąco pompowany do pojazdów transportujących wodór. Specjalnie dobrane sprężarki będą mogły bezpośrednio zasilać stanowiska tankowania wodoru".

Zamówiony elektrolizer dla pierwszego etapu realizacji zadania będzie miał moc 2,5 MW, co pozwoli na maksymalną produkcję wodoru w ilości tysiąca kilogramów na dobę, przy czym umowa zawarta przez ZEPAK z dostawcą umożliwia prostą rozbudowę instalacji do 5 MW. Na podstawie decyzji wydanej przez prezydenta Konina możliwe będzie zrealizowanie inwestycji związanej z budową 10 elektrolizerów o mocy 5 MW każdy.

Projekty inwestycyjne ZEPAK dotyczące produkcji zielonego wodoru wpisują się w proces transformacji energetycznej i sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej. Budowa wytwórni wodoru wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elektrowni Konin są elementem strategii transformacyjnej ZEPAK, której celem jest całkowita rezygnacja do 2030 r. z wydobycia węgla brunatnego oraz wygaszenie elektrowni wykorzystujących ten surowiec do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas