Prawie pół miliona na zbieranie deszczówki w Małopolsce

Zarząd województwa małopolskiego ogłosił nabór do programu wspierającego gminy, które wprowadzają rozwiązania pozwalające na przechwytywanie i gromadzenie wód deszczowych z obiektów użyteczności publicznej, a następnie wykorzystanie ich tam, gdzie będą potrzebne.

article cover
123RF/PICSEL

Marszałek województwa Witold Kozłowski poinformował, że na drugą edycję konkursu "Małopolska deszczówka" samorząd regionu przeznaczył w tym roku 450 tys. zł. Wskazał, że postępujące zmiany klimatyczne, a tym samym deficyt wody to problem, który ma dziś charakter globalny. Polska jest także w grupie państw, którym grozi jej niedobór.

- W obliczu tych zjawisk konieczne jest wprowadzanie rozwiązań, które pozwolą na racjonalne gospodarowanie wodami. Realizując program "Małopolska deszczówka" podejmujemy działania mające na celu optymalne wykorzystanie tego surowca" - zaznaczył marszałek. Według niego, wielokierunkowe działania, które zostaną podjęte, pozwolą na racjonalne gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi, które będą przechwytywane z obiektów użyteczności publicznej i gruntów będących własnością gmin.

Gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie m.in. działań związanych z dostosowaniem posiadanych budynków do standardów neutralnych środowiskowo poprzez gromadzenie i wykorzystanie wód deszczowych, spływających z tych obiektów. Dofinansowane mogą zostać także projekty związane z przystosowaniem i modernizacją istniejących instalacji w celu gromadzenia wody opadowej i jej ponownego wykorzystania.

Wsparcie ze środków województwa może wynieść od 50 do 85 proc. całości zadania. Nabór wniosków potrwa od 1 do 31 marca br. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

PAP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas