Reklama

Prezydent podpisał nowelę dotyczącą ustawy biopaliwowej

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę tzw. ustawy biopaliwowej. Nowe przepisy określają m.in. minimalny poziom realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) w biopaliwach na poziomie 80 proc.

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że chodzi o uchwaloną przez Sejm nowelizację z 27 października 2022 r. ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Nowelizacja określa minimalny poziom realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW), uprawniający do skorzystania z mechanizmu opłaty zastępczej, na poziomie 80 proc.

Narodowy Cel Wskaźnikowy, czyli NCW to obowiązek wprowadzania na rynek paliw transportowych ze źródeł odnawialnych, czyli biokomponentów oraz biopaliw. Zasady określa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Biopaliwa w Polsce

Reklama

Nowela zakłada też wydłużenie możliwości korzystania ze współczynnika redukcyjnego na poziomie 0,82 o kolejny rok, obniżenie obligatoryjnego blendingu dla oleju napędowego do poziomu 5,2 proc. oraz podniesienie do poziomu 0,9 proc. limitu możliwości wykorzystania biowęglowodorów ciekłych w realizacji NCW. Zakłada też podwyższenie do poziomu 0,5 proc. limitu wykorzystania biokomponentów wytworzonych z niektórych surowców takich m.in. jak algi, bioodpady, biodegradowalne odpady komunalne, słoma, frakcje biomasy z gospodarki leśnej.

W ustawie o jakości paliw nowela dokonuje uchylenia przepisów, które zobowiązują przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu na stacjach paliwowych benzyn silnikowych zawierających bioetanol lub eter do wprowadzania do obrotu na tych stacjach także benzyn silnikowych o określonej zawartości tlenu i bioetanolu, lub eteru (tj. zapewnienia paliwa w formacie E5, jeśli wprowadzana jest do obrotu benzyna w formacie E10).

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama