Reklama

Polityka energetyczna Polski 2040: będzie ważna aktualizacja

Szybkie ograniczenie importu rosyjskich surowców energetycznych przez Polskę jak i Europę będzie miało swoje odzwierciedlenie w aktualizacji polityki energetycznej kraju PEP2040 - zapowiedział we wtorek wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński.

  • Wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński zapowiedział aktualizację Polityki energetycznej Polski do 2040 roku.
  • Aktualizacja PEP2040 wynika z konieczności ograniczenia importu surowców energetycznych z Rosji.
  • W Polityce energetycznej Polski do 2040 roku nadal najważniejsze będą: budowa zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Wiceminister podczas wtorkowego posiedzenia sejmowej podkomisji ds. transformacji podkreślił, że celem PEP2040 nadal jest budowa zeroemisyjnego sytemu energetycznego w kraju. Zwrócił jednak uwagę, że w związku z inwazją Rosji na Ukrainę oraz zapowiadanym odejściem od importu surowców energetycznych z Rosji, PEP2040 będzie aktualizowany.

Reklama

PEP2040 z ważną zmianą

Guibourgé-Czetwertyński ocenił, że Polska musi się przygotować na skutki ograniczenia importu surowców energetycznych z Rosji. "Kiedy wszyscy chcą odejść w bardzo krótkim horyzoncie czasowym od rosyjskich paliw kopalnych, to oczywiście będzie to miało reperkusje na dostępność tradycyjnych nośników energii także dla Polski. To są nowe okoliczności, które będziemy chcieli uwzględnić aktualizując założenia dla naszej polityki energetycznej" - powiedział przedstawiciel MKiŚ.

Wiceminister dodał, że dokument będzie musiał zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju przy budowie zeroemisyjnego systemu energetycznego i jednoczesnym maksymalnym ograniczeniu importu surowców energetycznych z Rosji. "To będzie kierunek tej aktualizacji. Potrzebujemy jeszcze trochę czasu, aby to dopracować i wtedy przygotujemy aktualizację takiej polityki" - przekazał Guibourgé-Czetwertyński.

Przyjęta w ubiegłym roku Polityka energetyczna Polski do 2040 roku (PEP2040) ma trzy główne obszary - sprawiedliwą transformację, budowa równoległego, zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz dobra jakość powietrza.

Minister Moskwa: musimy przyspieszyć budowę elektrowni jądrowej

Za globalną miarę realizacji celu PEP2040 przyjęto takie wskaźniki jak: nie więcej niż 56 proc. węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 r., a w 2040 r. do 28 proc. To scenariusz niskich cen uprawnień do emisji CO2. W przypadku realizacji ścieżki wysokich cen, udział węgla w produkcji prądu mają być niższe: 37 proc. w 2030 r. i 11 proc. w 2040 r.

Przewiduje się na rok 2030 co najmniej 23 proc. udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto, w tym co najmniej 32 proc. w produkcji energii elektrycznej, co najmniej 14 proc. w transporcie i 28 proc. w ciepłownictwie. PEP zakłada też wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r., ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 30 proc. do 2030 r. oraz wzrost efektywności energetycznej o 23 proc. do 2030 r. w stosunku do prognoz zużycia energii pierwotnej z 2007 r. 

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy