Czy nowa ustawa biogazowa przyspieszy proces wydawania pozwoleń na instalacje?

W zeszłym miesiącu polski rząd opublikował pierwszy projekt nowej ustawy, która ma ułatwić przygotowanie i rozwój wytwarzania biogazu rolniczego. Ustawa biogazowa ma potencjał do stymulowania rozwoju alternatywnej energetyki w Polsce. Prace legislacyjne są obecnie na wstępnym etapie.

Nowa ustawa biogazowa ma na celu znaczne zwiększenie liczby biogazowni w kraju. Rząd podkreśla znaczącą rolę wytwarzania biogazu, podkreślając, że to źródło energii ma przewagę nad innymi OZE, takimi jak energia słoneczna i wiatrowa.

Ustawa biogazowa zawiera rozwiązania legislacyjne mające na celu uproszczenie i ułatwienie rozwoju biogazowni - twierdzi rząd. 

Ustawa biogazowa

W projekcie ustawy biogazownie mają być traktowane jako budynki gospodarcze, co znacznie ułatwia ich lokalizowanie. Zmianie ulegnie również klasyfikacja biogazowni na gruncie prawa rolnego i planu zagospodarowania przestrzennego - nie będą wymagane zmiany zagospodarowania przestrzennego pod budowę biogazowni. Co za tym idzie, zwiększy się całkowita powierzchnia gruntów, na których będzie można wybudować biogazownię. Ma to też służyć niewydawaniu pieniędzy na wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Reklama

Z ustawy wynika, że w postępowaniu o wydawanie decyzji o warunkach zabudowy nie będzie musiało uczestniczyć tyle stron, co do tej pory. Przyspieszona zostanie też procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę i przyłączenia do sieci. 

Ustawa daje władzom 65 dni na wydanie decyzji o warunkach zabudowy i 45 dni na wydanie pozwolenia na budowę. Operator systemu dystrybucyjnego będzie miał 90 dni na wydanie zgody na przyłączenia do sieci.

W ramach ustawy biogazownia będzie integralnym elementem gospodarstwa rolnego. Moc biogazowni objętej nowymi przepisami jest ograniczona do 3,5 MW.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: biogaz | energia odnawialna

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama