Dzikie gęsi lecą przez Polskę. Jest ich coraz więcej

Tłoczno na podniebnej autostradzie. Tysiące dzikich gęsi lecą do miejsc swojego gniazdowania. To także najlepsza okazja dla ornitologów na liczenie tych ptaków i monitoring ich noclegowisk.