KE: Do 2030 r. uprawy ekologiczne powinny objąć 25 proc. użytków rolnych

Komisja Europejska opublikowała plan działań na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej. Jego ogólnym celem jest zwiększenie produkcji i konsumpcji produktów ekologicznych oraz zajęcie do 2030 r. pod uprawy ekologiczne 25 proc. użytków rolnych.

article cover
123RF/PICSEL

"Produkcja ekologiczna przynosi szereg istotnych korzyści: pola, na których prowadzi się uprawy ekologiczne charakteryzują się większą o około 30 proc. różnorodnością biologiczną, zwierzęta hodowane ekologicznie cieszą się wyższym poziomem dobrostanu i przyjmują mniej antybiotyków, rolnicy ekologiczni osiągają wyższe dochody, a ich gospodarstwa są bardziej odporne, natomiast konsumenci dokładnie wiedzą, co dostają dzięki unijnemu logo produkcji ekologicznej" - przekonuje KE w opublikowanym oświadczeniu.

Obecnie istnieją istotne różnice między państwami członkowskimi w odniesieniu do udziału gruntów rolnych objętych rolnictwem ekologicznym. Waha się on od 0,5 proc. do ponad 25 proc. Średnia dla całej UE to 8,5 proc. Jeśli obecne trendy się utrzymają, to do 2030 r. będzie to 15-18 proc.

Komisja chce ten proces przyspieszyć przede wszystkim poprzez wzrost konsumpcji produktów ekologicznych. "Efekt przyciągania" ze strony popytu ma w konsekwencji prowadzić do przestawiania się na ekologiczną produkcję. Zwiększeniu popytu mają służyć kampanie informacyjne o produkcji ekologicznej, promowanie konsumpcji produktów ekologicznych, także za pomocą zamówień publicznych oraz zwiększenie dystrybucji takich produktów w ramach unijnego programu dla szkół.

Bezpośrednio zachętą do zmiany profilu produkcji pozostaje wspólna unijna polityka rolna. Obecnie na wsparcie rolnictwa ekologicznego przeznacza się w ramach WPR około 1,8 proc. środków (7,5 mld euro). Przyszła WPR będzie obejmować ekoprogramy, które - w zależności od wyniku negocjacji w sprawie WPR - będą dysponowały budżetem w wysokości od 38 do 58 mld euro w latach 2023-2027.

- Dzięki zrównoważonym praktykom i wykorzystaniu zasobów sektor ekologiczny odgrywa centralną rolę w realizacji celów Zielonego Ładu. Aby osiągnąć cel dotyczący 25 proc. rolnictwa ekologicznego, musimy zadbać o to, by popyt napędzał wzrost tego sektora, przy jednoczesnym uwzględnieniu znacznych różnic między sektorami ekologicznymi w poszczególnych państwach członkowskich. Plan działania na rzecz rolnictwa ekologicznego zapewnia narzędzia i pomysły, które mają wspierać zrównoważony wzrost sektora. Rozwój ten będzie wspierany przez Wspólną Politykę Rolną, badania naukowe i innowacje, a także dzięki ścisłej współpracy z kluczowymi podmiotami na szczeblu unijnym, krajowym i lokalnym - oświadczył unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

PAP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas