Komisja środowiska PE poparła wyższe ograniczenie emisji do 2030 r.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych ma być zwiększona w Unii z 40 do co najmniej 55 proc., w porównaniu z poziomem z 1990 r.

W kwietniu negocjatorzy reprezentującej Radę prezydencji portugalskiej w UE i Parlamentu Europejskiego osiągnęli porozumienie w tej sprawie. Jest ono jednak wstępne i musi jeszcze zostać ostatecznie zatwierdzone przez kraje członkowskie (w ramach Rady) i Parlament Europejski.

Zielone światło dla nowych regulacji dała komisja środowiska PE. Nowy cel został poparty przy 52 głosach za, 24 głosach przeciw i 4 wstrzymujących. PE na sesji plenarnej ma głosować nad nowym celem w czerwcu, po czym nowe prawo trafi do ostatecznego zatwierdzenia przez państwa członkowskie.

Reklama

Inne elementy tymczasowego porozumienia obejmują ustanowienie Europejskiej Naukowej Rady Doradczej ds. Zmian Klimatu, składającej się z 15 ekspertów naukowych różnych narodowości na okres czterech lat. Ta niezależna rada ma między innymi zajmować się doradztwem naukowym i sprawozdawczością na temat celów klimatycznych i międzynarodowymi zobowiązaniami UE w ramach porozumienia paryskiego.|

Dołącz do ZIELONA INTERIA także na Facebooku.

Negocjatorzy uzgodnili, że Komisja zaproponuje pośredni cel klimatyczny na 2040 r., "w stosownych przypadkach, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od pierwszego globalnego przeglądu przeprowadzonego w ramach porozumienia paryskiego". Jednocześnie opublikuje przewidywany orientacyjny budżet Unii w zakresie redukcji gazów cieplarnianych na lata 2030-2050 wraz z podstawową metodologią.

Budżet definiuje się jako wielkość emisji netto gazów cieplarnianych (wyrażonych jako ekwiwalent CO2 i zawierający oddzielne informacje na temat emisji i pochłaniania), które mają zostać wyemitowane w tym okresie bez narażania zobowiązań Unii na mocy porozumienia paryskiego.

Negocjatorzy uzgodnili również, że Komisja będzie współpracować z sektorami gospodarki, które zdecydują się przygotować orientacyjne, dobrowolne plany działania na rzecz osiągnięcia unijnego celu neutralności klimatycznej do 2050 r. Komisja będzie monitorować opracowywanie takich planów i ułatwiać dialog na szczeblu UE.

Wstępne porozumienie wyznacza również ambitny cel UE, jakim jest dążenie do uzyskania ujemnych emisji po 2050 r.

Przedstawiona na początku tego roku przez KE propozycja prawa klimatycznego jest elementem Europejskiego Zielonego Ładu, sztandarowego programu obecnej Komisji, który ma sprawić, że do 2050 roku Unia Europejska będzie neutralna klimatycznie.

PAP
Dowiedz się więcej na temat: gazy cieplarniane | neutralność klimatyczna

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy