PGE i Enea oskarżone o naruszenie zasad konkurencji

Ponadprzeciętnie wysokie marże wytwórców energii - PGE i Enea - i wdrożenie działań korygujących wycenę energii wzbudziły w sierpniu niepokój odbiorców energii. W związku z brakiem reakcji rządu na problem firma zajmująca się doradztwem energetycznym postanowiła zgłosić sprawę do UOKiK.

Sprawa została zgłoszona do UOKiK
Sprawa została zgłoszona do UOKiKARKADIUSZ ZIOLEKEast News
  • Firma doradzająca z zakresu energii, Energy Solution złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. 
  • Spółka zarzuca producentom energii elektrycznej narzucanie nadmiernie wygórowanych marż oraz zaistnienie zmowy cenowej.
  • PGE i Enea to dwaj najwięksi wytwórcy energii elektrycznej w Polsce.
Jeśli UOKiK nie zareaguje na skargę, trafi ona do KE
Jeśli UOKiK nie zareaguje na skargę, trafi ona do KEMateusz GrochockiEast News

Brak reakcji i skarga

W sierpniu br. Energy Solution wystąpiło z apelem do rządu i władz instytucji nadzoru w kwestii wyjaśnienia ponadprzeciętnie wysokich marż wytwórców energii i wdrożenie działań korygujących wycenę energii. Spółka dowodziła, że bardzo wysokie ceny za energię elektryczną nie odzwierciedlają średniej ceny węgla i kosztu uprawnień do emisji CO2. Sytuacja ta źle wpływała na budżet i sytuację finansową samorządów, podmiotów gospodarczych i indywidualnych odbiorców energii. Ponadto utrzymywanie się tej sytuacji będzie znaczącym bodźcem dla dalszego wzrostu inflacji w kategorii surowców, produktów i usług.

W związku z brakiem działań rządu i instytucji nadzoru w kierunku urealnienia wycen energii elektrycznej Energy Solution zdecydowało się na podjęcie kroków formalnych. Pierwszym z nich jest skarga do Prezesa UOKiK. W ocenie firmy doszło do ewidentnego naruszenia reguł konkurencji. 

- W naszej opinii, PGE i Enea wykorzystały swoją dominującą pozycję na rynku wytwarzania energii elektrycznej oferując zakup tej energii z rażąco wygórowaną marżą. Możliwość zastosowania takiej marży wynikała ze struktury rynku wytwarzania energii elektrycznej w Polsce.
Artur Sarosiek, Prezes Zarządu Energy Solution Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zakazane jest nadużywanie przez przedsiębiorcę pozycji dominującej na rynku właściwym polegające na bezpośrednim lub pośrednim narzucaniu nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie wygórowanych.

Nie ma uzasadnienia dla wygórowanych cen

W uzasadnieniu skargi do UOKiK, Energy Solution przytacza fakt, iż wydobycie krajowe zasadniczo pokrywa zapotrzebowanie na węgiel do celów energetycznych. Podwyżki cen energii nie uzasadniają również wyceny węgla kamiennego w oparciu o indeks europejski - ARA.

"W naszej opinii, brak jest podstaw do znaczących wzrostów cen węgla dla energetyki zawodowej, a obserwowana sytuacja jest wynikiem wykorzystywania istniejącego modelu rynku w celu uzyskiwania rażąco wygórowanych marż przez podmioty posiadające kolektywną pozycję dominującą na tym rynku - dodaje Artur Sarosiek.

Spółka zwraca uwagę, że elementem, który wpływa na wycenę energii elektrycznej na rynku hurtowym jest dostępność mocy wytwórczej, która w ostatnim czasie jest znacząco ograniczona. Może to oznaczać, że jest to element celowego zawyżania cen hurtowych energii elektrycznej przez powyższe dwie grupy kapitałowe, poprzez odpowiednie zarządzanie dostępnością mocy wytwórczej.

Energy Solution wnosi też o rozważenie wprowadzenia środków, które ochronią podmioty przed nieuzasadnionymi wysokimi cenami energii elektrycznej w 4 kwartale 2022 r. i w 2023 r. Podwyżki mogą skutkować zaistnieniem poważnej i nienaprawialnej szkody dla konkurencji dla przedsiębiorców i konsumentów. Jeżeli zgłoszenie do UOKiK nie przyniesie żadnego efektu, sprawa zostanie skierowana w formie skargi do Komisji Europejskiej.

INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas