Spalarnia odpadów w Gdańsku. Będzie spalać śmieci nienadające się do przetworzenia

Spalarnia w Gdańsku jest ukończona w ponad 70 proc. Spalane w niej będą m.in. pampersy i inne odpady higieniczne, folie po nabiale i słodyczach, brudne skrawki nienadającego się do recyklingu papieru i tworzyw sztucznych oraz rozdrobnione odpady wielkogabarytowe po wcześniejszym odzysku surowców nadających się do recyklingu.

Instalacja w Gdańsku-Szadółkach będzie miała jedną linię technologiczną i przekształci 160 tys. ton odpadów rocznie. Będą do niej trafiać z Gdańska oraz z blisko 40 pomorskich miast i gmin odpady pozostałe po procesie segregacji - tzw. frakcja resztkowa (wysokoenergetyczna). Spalane będą m.in. pampersy i inne odpady higieniczne, folie po nabiale i słodyczach, brudne skrawki nienadającego się do recyklingu papieru i tworzyw sztucznych oraz rozdrobnione odpady wielkogabarytowe po wcześniejszym odzysku surowców nadających się do recyklingu.

Trwająca od blisko trzech lat budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku jest zaawansowana w 77 procentach - poinformowała PAP spółka Port Czystej Energii. Inwestycja ma być gotowa do eksploatacji na koniec I kwartału 2024 roku.

Reklama

Paliwem w gdańskiej instalacji będą wyłącznie odpady stanowiące pozostałości po dwuetapowym procesie sortowania, w pierwszej kolejności "u źródła" przez mieszkańców, w drugiej zaś za sprawą "sortowni" w Instalacji Komunalnej, m.in. takiej jak w Gdańsku - Szadółkach.

Spalarnia odpadów w Gdańsku

Specjalistka ds. komunikacji i edukacji w spółce Port Czystej Energii Dorota Tanaś-Michalak przekazała, że aktualnie trwają intensywne prace przy budowie ciepłociągu pod Obwodnicą Trójmiasta łączącego infrastrukturę Portu Czystej Energii z miejską siecią ciepłowniczą GPEC.

"Został już wydrążony tunel pod Obwodnicą Trójmiasta o długości 55 m, średnicy zewnętrznej 3 m, prawie 5 m pod powierzchnią. W rurze żelbetowej umieszczone zostaną rury preizolowane, którymi popłynie ciepło do mieszkańców Gdańska. Taka technologia prac pozwoliła na utrzymanie ruchu na Obwodnicy oraz bezpieczne prowadzenie prac w tym rejonie. Aktualnie tunel jest już wybudowany, trwają prace związane z wypchnięciem maszyny z tunelu" - wyjaśniła.

Jak podała, ostatnim wielkogabarytowym elementem technologicznym montowanym w Porcie Czystej Energii był 82-tonowy skraplacz spalin.

Oczyszczanie spalin

Dorota Tanaś-Michalak dodała, że kontynuowany jest także montaż układu oczyszczania spalin, który stanowi jeden z najważniejszych i najbardziej rozbudowanych układów całej instalacji.

"Trwają też prace w obrębie branży elektroenergetycznej. Wyprodukowana w Porcie Czystej Energii moc energii elektrycznej trafi do krajowej sieci elektroenergetycznej" - tłumaczy.

"Roczna produkcja ciepła w instalacji jest w stanie ogrzać około 19 tys. gospodarstw domowych zimą, a latem zaspokoić potrzeby podgrzania wody dla ok. 70 tys. domostw. Energia elektryczna, która zostanie wyprodukowana i przekazana do krajowej sieci ma pokryć roczne zapotrzebowanie dla około 54 tys. gospodarstw domowych" - przekazała.

"W styczniu 2024 r. planujemy rozpocząć pracę testową całej instalacji, by oddać ją do pełnej eksploatacji z końcem I kwartału 2024 r." - dodała.

Projekt jest realizowany w formule PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego). Partnerem prywatnym, odpowiedzialnym za budowę i 25-letnią eksploatację obiektu jest włosko-francuskie konsorcjum firm Webuild, Termomeccanica Ecologia i TIRU Paprec Energies, zaś partnerem publicznym miejska spółka Port Czystej Energii. 

PAP
Dowiedz się więcej na temat: spalarnia odpadów
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy