Stan polskich bagien nie jest dobry. Rusza kluczowy program ochrony mokradeł

Rusza ogólnopolski projekt ochrony torfowisk i mokradeł o nazwie Wetlands Green Life. Projekt powstał dzięki znacznemu dofinansowaniu UE oraz częściowemu GDOŚ. To niezwykle istotne przedsięwzięcie dla polskiej przyrody i klimatu.

Mokradła w specjalnej strefie ochrony przyrody Natura 2000
Mokradła w specjalnej strefie ochrony przyrody Natura 2000Eryk StawinskiEast News

Budżet programu wynosi 35 mln euro (22 mln pochodzi z unijnego programu LIFE, a 13 mln z GDOŚ). Nadzór na nim będzie sprawować konsorcjum złożone z trzech instytucji - Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Celem jest odtworzenie oraz zachowanie terenów bagiennych i podmokłych, oraz torfowisk znajdujących się na znaczących obszarach Natura 2000, oraz tych poza jej obszarami, nazwanymi terenami Zielonej Infrastruktury.

Magia polskich mokradeł

Według danych, bagna, torfowiska i obszary podmokłe zajmują w Polsce ok. 1,4 mln hektarów powierzchni. Ok. 350 tys. hektarów znajduje się na obszarach chronionych Natura 2000. Niestety większość z nich jest w stanie niezadowalającym albo złym - wynika z raportu Dyrektywy Siedliskowej.

Stan terenów podmokłych znajdujących się poza obszarami Natura 2000 nie jest znany i wymaga identyfikacji oraz opisu. Niezinwentaryzowane tereny zostały na potrzeby projektu nazwane obszarami Zielonej Infrastruktury. W ich skład wchodzą między innymi korytarze ekologiczne znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów podmokłych objętych ochroną. Włączenie obszarów Zielonej Infrastruktury do programu jest warunkiem koniecznym do poprawy stanu bagien, torfowisk i terenów podmokłych.

Projekt obejmie wszystkie siedliska torfowisk, bagien i terenów podmokłych na terenie całej Polski. W tym celu odbędzie się liczenie wszystkich takich terenów znajdujących się w Polsce.

Projekt obejmie działania takie jak:

- renaturyzację i odtwarzanie zdegradowanych siedlisk przyrodniczych,

- wzmacnianie populacji zagrożonych gatunków flory i fauny,

- konserwację i odtwarzanie urządzeń regulujących stan wody,

- przywrócenie naturalnego przebiegu zjawisk hydrologicznych w rzece,

- zwiększenie zdolności retencyjnych siedlisk leśnych i nieleśnych.

Znaczące w Polsce tereny bagienne to m.in.: Bagna Łebskie, Bagna Jamnieńskie, Bagna Biebrzańskie, Bagna Grabowe oraz bagna i rozlewiska Puszczy Białowieskiej.

Żurawie wiosnąPolsat News
PAP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas