Przemysław Białkowski podcast: Odtwarzanie bioróżnorodności

Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło lata 2021-2030 Dekadą Odtwarzania Ekosystemów. 75 proc. środowiska lądowego i 66 proc. środowiska morskiego zostało znacząco przekształcone przez człowieka. Polską odpowiedzią na ten problem jest akcja Re:Generacja, o której w rozmowie z Przemysławem Białkowskim opowiada Patrycja Adamska, dyrektor programowa centrum UNEP/GRID.

Wycinka lasów, regulacja rzek czy budowa dróg - to wszystko przyczynia się do niszczenia środowiska naturalnego. Działalność człowieka i rozwój cywilizacji wpływają na dramatyczny spadek bioróżnorodności.

- Żarty się skończyły i musimy zacząć działać. Już nie możemy sobie mówić, że jest źle i należałoby coś zrobić, po prostu musimy to robić. Ta dekada zmusza nas do tego, żebyśmy zaczęli konkretne działania na rzecz odtwarzania zniszczonych i utrzymywania istniejących ekosystemów - mówi Patrycja Adamska.

Centrum UNEP/GRID podzieliło ekosystemy w Polsce na osiem kategorii: góry, lasy, łąki i murawy, torfowiska, obszary rolne, morza i wybrzeża, wody słodkie i miasta.

Reklama

Przykładem projektu, który już działa, jest opieka nad ekosystemami łąkowymi i górskimi w Karpatach. Chodzi o wsparcie tradycyjnego pasterstwa, co pozwala utrzymać naturalny charakter hal. Żyje tam kilkadziesiąt gatunków przyzwyczajonych do światła i otwartej przestrzeni. Pozostawienie tego terenu bez naturalnych kosiarek, jakimi są owce sprawi, że te łąki bardzo szybko zarosną i żyjące tam gatunki znikną.

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy