"Inwestycje strategiczne". Szykują się zmiany w ustawie o ochronie środowiska

Rząd zajmie się zmianą ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. Wraz z nowym projektem mają przyspieszyć procedury wydawania decyzji środowiskowych dla "inwestycji strategicznych". Szykują się też inne zmiany.

Zmiana w ustawie o ochronie przyrody, zakłada, że plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, obecnie opracowywane raz na 10 lat, staną się bezterminowe.
Zmiana w ustawie o ochronie przyrody, zakłada, że plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, obecnie opracowywane raz na 10 lat, staną się bezterminowe.Marek BazakEast News

Rząd zajmie się projektem ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz niektórych innych ustaw (UD375).

Premier zobowiązał w lutym Ministra Klimatu i Środowiska do dokonania analizy porównawczej projektowanych przepisów z przepisami wdrożonymi w innych krajach UE. Zlecił też ewentualne opracowanie nowej wersji projektu ustawy.

Czego dotyczą zmiany?

Jak podkreślało ministerstwo klimatu, zmiany w projekcie ustawy wynikają przede wszystkim z potrzeby usprawnienia procedur inwestycyjnych i zostały w większości zaproponowane w ramach prac międzyresortowego zespołu do spraw przeglądu uwarunkowań procesów inwestycyjnych.

Według MKiŚ zmiany mają przyspieszyć tempo wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i usprawnić realizacje inwestycji - szczególnie liniowych w zakresie inwestycji drogowych, wodnych i przeciwpowodziowych.

Wprowadzono też określenie "inwestycje strategiczne".  Ma odnosić się przedsięwzięć, w przypadku których w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej nie bada się zgodności lokalizacji z ustaleniami planu zagospodarowania. Projekt rozszerza katalog inwestycji uznanych za te strategiczne. Dodano do nich linie tramwajowe i metro, przedsięwzięcia wymagające koncesji na wydobywanie kopalin, poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów.

Lista ma być też rozszerzona o inwestycje w zakresie lotnisk użytku publicznego oraz inwestycje realizowane w interesie bezpieczeństwa i obronności w rozumieniu ustawy o obronie Ojczyzny.

Jeden z proponowanych przepisów zakłada, że decyzje środowiskowe w przypadku zmiany lasu prywatnego na użytek rolny będzie wydawał wójt lub burmistrz zamiast RDOŚ.

Inna zmiana, w ustawie o ochronie przyrody, zakłada, że plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, obecnie opracowywane raz na 10 lat, staną się bezterminowe.

Wieś sadzi nowe drzewaPolsat News
PAP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas