Będzie nowy park narodowy, a dotychczasowe zostaną powiększone. MKiŚ potwierdza

Unikalna przyroda Doliny Dolnej Odry będzie objęta szczególną ochroną. Ministerstwo klimatu i środowiska potwierdziło, że niedługo powstanie zespół roboczy, który opracuje założenia utworzenia nowego parku narodowego.

W Dolinie Dolnej Odry powstanie kolejny polski park narodowy. Strona społeczna i przyrodnicy czekali na ten moment od dawna
W Dolinie Dolnej Odry powstanie kolejny polski park narodowy. Strona społeczna i przyrodnicy czekali na ten moment od dawnaAgencja FORUM

Ministerstwo klimatu i środowiska potwierdziło, że podjęto działania związane z utworzeniem nowego parku narodowego w Polsce. Pierwszym krokiem jest powołanie specjalnego zespołu roboczego, który opracuje założenia dotyczące powołania nowego parku.

Resort przekazał Interii, że obecnie prowadzone są analizy, które pozwolą na wytypowanie najcenniejszych obszarów przyrodniczych, objętych w niedalekiej przyszłości ochroną w formie parku narodowego.

Jeżeli Park Narodowy Doliny Dolnej Odry powstałby zgodnie z zapowiedziami jeszcze w tym roku, byłoby to 20 lat od powstania najmłodszego parku narodowego "Ujście Warty".

Wkrótce powstanie 24. park narodowy w Polsce

Według resortu klimatu utworzenie nowego parku narodowego w Polsce jest procesem wymagającym. Składa się na to wiele kwestii.

- Utworzenie parku narodowego jest procesem wieloetapowym, wymagającym m.in. określenia granic parku narodowego i jego otuliny, własności działek wchodzących w obszar projektowanego parku narodowego, rodzajów użytków gruntowych oraz wartości przyrodniczych i rodzajów działań ochronnych, które są niezbędne do ich zachowania - mówi Interii MKiŚ.

W skład powołanej grupy roboczej wejdą przedstawiciele gmin (Kołbaskowo, Widuchowa i Gryfino), reprezentanci województwa i inicjatorzy pomysłu utworzenia tego parku narodowego.

Park Narodowy Dolina Dolnej Odry (niem. Nationalpark Unteres Odertal) został utworzony w 1995 r.
Park Narodowy Dolina Dolnej Odry (niem. Nationalpark Unteres Odertal) został utworzony w 1995 r. Panther MediaEast News

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry w Polsce. W Niemczech istnieje od 1995 r.

Park Narodowy Dolina Dolnej Odry (niem. Nationalpark Unteres Odertal) został utworzony w 1995 r. Dokumentacja projektowa parku powstała 4 lata wcześniej i zakładała utworzenie parku narodowego po obu stronach granicy.

Analizowane są możliwości powiększania parków narodowych.
Ministerstwo klimatu i środowiska

Do tej pory obszary Odry są w Polsce chronione w ramach utworzonego w 1993 r. Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry i Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Wreszcie doczekamy się utworzenia parku narodowego również po polskiej stronie.

Fauna i flora doliny Odry jest wyjątkowa. Ochroną zostaną objęte starorzecza, szuwary, łąki zalewowe, murawy kserotermiczne, i lasy łęgowe zamieszkiwane przez liczne zwierzęta, zwłaszcza ptaki. 

Większe parki narodowe? MKiŚ nie zaprzecza

Resort przekazał nam ponadto, że obecnie analizowane są możliwości powiększania dotychczas powołanych parków narodowych. - Zarówno tworzenie parków narodowych, jak i ich powiększanie musi być realizowane we współpracy i przy zaangażowaniu lokalnych społeczności. Tym samym podstawą tworzenia i powiększania parków narodowych będzie dialog ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego - informuje MKiŚ.

Wiceszef resortu klimatu i środowiska zapewnił niedawno, że celem nowego kierownictwa ministerstwa jest powołanie kilku parków narodowych w obecnej kadencji.

Polecamy

INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas