Jak przeciwdziałać suszy?

Polska ma najmniej zasobów wodnych w Europie. Susze to coraz częstszy problem, który dotyka głownie rolników, a co za tym idzie powoduje wzrost cen żywności. Wody Polskie wspierają programy, które mają zmniejszać skutki susz i pomóc rolnikom, jednocześnie zachęcają do działania zwykłych obywateli w walce z marnowaniem wody pitnej. Partnerem materiału jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Najlepsze tematy