20 proc. lasów dla obywateli. Polacy chcą zmniejszenia skali wycinek

Czy trzeba bronić polskich lasów? Czy konieczne jest wprowadzenie szeregu zmian w prawie dotyczącym ochrony przyrody w kraju? To propozycje, jakie znalazły się wśród innych rekomendacji "Manifestu leśnego" dotyczących realnych zmian dla dobra społeczeństwa i przyrody.

"Manifest leśny" to zbiór 10 postulatów, dotyczących ważnych zmian, jakie powinny zdaniem 180 organizacji i ruchów przyrodniczych, zajść zarówno w gospodarce leśnej, jak i w działaniach Lasów Państwowych. Manifest podkreśla i przypomina ponadto, że lasy i natura, są dobrem wspólnym, pomimo że zarządzanym przez państwowe jednostki. 

Manifest leśny. Lasy dla wszystkich Polaków

Aż 180 organizacji i ruchów zajmujących się ochroną lasów w Polsce przygotowało "Manifest leśny" domagający się zmian w zarządzaniu lasami publicznymi w Polsce. Manifest składa się z 10 postulatów dotyczących ochrony przyrody lasów i włączenia obywateli w decydowanie o lasach. Dlaczego to takie istotne?

Reklama

"Manifest leśny" to wyraz woli Polek i Polaków, dla których środowisko naturalne nie jest obojętne. Rzetelnie prezentuje najważniejsze postulaty dotyczące obrony i ochrony naszych lasów. Wobec rosnących zagrożeń w tym zmian klimatycznych nie mamy już czasu czekać. Należy wszelkimi dostępnymi środkami nacisku społecznego dążyć do wprowadzenia go w życie" - mówi Dorota Sujecka ze Stowarzyszenia Protest Porszewice.

W ciągu ostatnich 30 lat skala wycinek w lasach wzrosła ponad dwukrotnie - alarmują ekolodzy. Tylko w 2022 r. leśnicy pozyskali 42 mln m³ drzew, uzyskując 15 mld zł przychodu. Ale wraz z eksploatacją naszych lasów, pogarsza się ich kondycja. Stan prawie 50 proc. siedlisk leśnych Natura 2000 w Polsce jest niewłaściwy, a stan 30% pogorszył się. To wstrząsające dane, które według wielu przyrodników powinny zmotywować nas do wzięcia odpowiedzialności za pogarszający się stan polskiej natury.

Polacy chcą lasów, a nie wycinek

Aż 74,5 proc. Polek i Polaków uważa, że w Polsce należy zwiększyć powierzchnię lasów, na której nie prowadzi się wycinek. 78 proc. uważa, że to ochrona przyrody powinna być priorytetem Lasów Państwowych - tak wynika z badań opinii IPSOS dla Pracowni na rzecz Wszystkich Istot. Dlatego też Manifest leśny podpowiada w 10 krokach, jakie działania należy powziąć, aby realnie zadbać o polską przyrodę:

1. Minimum 20 proc. wyłączyć z użytkowania gospodarczego, by oddać je ludziom i przyrodzie.

2. Społeczeństwo powinno mieć realny wpływ na decyzje o lasach.

3. Dość marnowania pieniędzy z eksploatacji lasów, a więcej pieniędzy na ochronę przyrody.

4. Koniec z wydatkami Lasów Państwowych na cele niezwiązane z podstawową działalnością.

5. Konieczna jest sprawiedliwa społecznie transformacja obszarów cennych przyrodniczo.

6. Godna praca w lesie dla wszystkich, w tym dla pracowników firm leśnych i parków narodowych.

7. Wykorzystujmy drewno racjonalnie, nie palmy drzew w elektrowniach.

8. Gospodarka leśna powinna uwzględniać wymogi ścisłej ochrony gatunkowej.

9. Społeczeństwo musi mieć możliwość sprawdzenia legalności gospodarki leśnej w sądzie.

10. Pełny dostęp do informacji o lasach i ochronie przyrody dla społeczeństwa i organizacji przyrodniczych.

Manifest leśny organizacji i ruchów społecznych został napisany w lipcu 2023 wspólnie przez: Pracownię na rzecz Wszystkich Istot, Inicjatywę Dzikie Karpaty, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, Greenpeace Polska, Lasy i Obywatele, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Stowarzyszenie MODrzew.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: lasy | Polska
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy