​Resort klimatu: Od nowego roku ruszają programy dofinansowań projektów, które zwiększają efektywność energetyczną

Ministerstwo klimatu chce zwiększyć efektywność energetyczną odbiorców. Pomóc w tym mają kolejne programy, które będą wsparciem m.in. dla "Czystego Powietrza".

Od 1 stycznia 2022 r. zostaną uruchomione tzw. programy bezzwrotnych dofinansowań w ramach realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii przed podmioty zobowiązane.

"Będzie to możliwe dzięki opublikowanemu 29 listopada 2021 r. rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz w sprawie sposobu obliczania tych wartości" - czytamy.

Programy mają być wsparciem dla gospodarstw domowych, a także małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Dofinansowania, które będą współfinansowały przedsięwzięcia m.in. wymiany systemów grzewczych lub przyłączeniu do sieci ciepłowniczej, mają być bezzwrotne.

Reklama

Założeniem programu ma być przyspieszenie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła, aby przeciwdziałać zanieczyszczeniu powietrza w Polsce. "Należy to uznać za istotne wsparcie dla programu »Czyste Powietrze« i działań mających na celu poprawę jakości powietrza w kraju" - czytamy w informacji MKiŚ.

Programy dofinansowań mają także odblokować inwestycje proefektywnościowe u małych odbiorców końcowych, czyli w gospodarstwach domowych, przez spółki działające na rynku energii.

Podmiot zobowiązany, który chciałby rozpocząć realizację programu dofinansowań w 2022 r., ma czas do 15 grudnia, aby sporządzić jego regulamin i przekazać go do prezesa URE.

 

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama