O co chodzi w Zielonym Ładzie? Tak UE chce chronić klimat i środowisko

Agnieszka Tkacz

Opracowanie Agnieszka Tkacz

Europejski Zielony Ład to przyczyna wielu kontrowersji, szczególnie w przypadku rolników. Jakie są jego założenia i w jaki sposób wpływają na naszą rzeczywistość? Przekonaj się, jak inicjatywy polityczne mogą wpłynąć na środowisko naturalne i klimat w ciągu najbliższych kilku lat.

Europejski Zielony Ład — jak wpływa na naszą rzeczywistość?
Europejski Zielony Ład — jak wpływa na naszą rzeczywistość?Unsplash.comUnsplash
partner merytoryczny
banner programu czyste powietrze

Zielony Ład został przyjęty przez Unię Europejską już w grudniu 2019 roku. Od tego czasu stopniowo wprowadzane są zmiany, dzięki którym możliwe będzie osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Co to jest Zielony Ład?

Rada Europejska zdecydowała, że celem wprowadzonego w 2019 roku Zielonego Ładu jest uzyskanie do 2050 roku neutralności klimatycznej. Jest to pakiet inicjatyw politycznych, których zadaniem jest skierowanie Unii Europejskiej na drogę do transformacji ekologicznej.

Zdecydowano, że działania w ramach Zielonego Ładu powinny być całościowe oraz międzysektorowe. To właśnie dlatego zakres tematyczny projektu jest tak szeroki. Obejmuje on obszary takie jak: ochrona przyrody, gospodarka odpadami, rolnictwo, energetyka oraz przemysł.

Co ciekawe, Zielony Ład nie jest zbiorem przepisów. W jego ramach Komisja Europejska przedstawia Radzie UE i Parlamentowi Europejskiemu inicjatywy oraz propozycje legislacyjne. Przepisy przyjmowane są przez standardową procedurę ustawodawczą, podczas której ostateczne decyzje podejmowane są przez Radę oraz Parlament Europejski.

Założenia Zielonego Ładu

Zakres działań Zielonego Ładu jest niezwykle szeroki. Unia Europejska ma dzięki nim stać się nowoczesną, konkurencyjną i oszczędzającą zasoby gospodarką. Jednymi z najważniejszych założeń są:

  • osiągnięcie do 2050 roku zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych,
  • oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów,
  • zapobieganie powstawaniu nowych zanieczyszczeń oraz redukcja i usunięcie tych już istniejących.

Co więcej, Komisja Europejska zwróciła uwagę na konieczność wykonania przeglądu obecnie obowiązujących przepisów pod kątem wpływu na klimat i środowisko.

Osiągnięcie neutralności ekologicznej to jedno z działań, dzięki którym możliwe będzie ograniczenie ocieplania się klimatu. Jest to konieczne, jeśli chcemy uniknąć susz, fal upałów,  pożarów lasów, a także utraty bioróżnorodności. W wyniku tego procesu będziemy mieli szansę na zmniejszenie ryzyka braku dostępności do wody czy plonów.

Zielony Ład ma wpływ na wiele sektorów naszego życia. Najwięcej kontrowersji wzbudza jednak wśród rolników
Zielony Ład ma wpływ na wiele sektorów naszego życia. Najwięcej kontrowersji wzbudza jednak wśród rolników123RF/PICSEL

Zielony Ład w Polsce

Zielony Ład w Polsce jest szczególnie kontrowersyjny ze względu na rolników. To w tym obszarze występuje wiele zmian i nowych przepisów, które znacząco wpływają na prowadzenie gospodarstwa. Sprzeciw rolników wywołała szczególnie strategia "Od pola do stołu", która przyjęta została w 2020 roku. Miała ona zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe konsumentom, zmniejszyć o połowę użycie pestycydów oraz nawozów i ograniczyć sprzedaż środków antydrobnoustrojowych.

Celami zmian w obszarze rolnictwa jest także poprawienie dobrostanu zwierząt, zmniejszenie ilości marnowanej żywności oraz ochronę różnorodności biologicznej poprzez ochronę obszarów, odbudowę ekosystemów i renaturyzację rzek.

Zmiany w ramach Zielonego Ładu mogą być uciążliwe nie tylko dla rolników, ale również dla wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej. Wiążą się z wieloma obszarami naszego życia, a w ich wyniku konieczna może być renowacja budynków, zmiana źródeł ciepła czy odejście od napędów spalinowych w motoryzacji. Powinniśmy jednak pamiętać, że mają one mieć pozytywny wpływ na naszą rzeczywistość. Działania chroniące klimat i ograniczające jego zmianę, poprawiające jakość środowiska i zapewniające zdrową żywność wraz z biegiem lat będą miały duży wpływ na jakość naszego życia.

Niezwykła góra piasku w Polsce. Widać ją nawet z kosmosuPolsat News
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas