Co AI może zrobić dla przyrody i klimatu?

Sztuczna inteligencja to narzędzie wykorzystywane obecnie w każdym sektorze. AI ma również potencjał w radzeniu sobie ze złożonymi problemami środowiskowymi. Z zalet tej technologii korzystają gigantyczne korporacje i ośrodki badawcze. Także my mamy możliwość korzystania z aplikacji, które wzbogacą naszą wiedzę na temat zmieniającego się klimatu.

Sztuczna inteligencja to narzędzie wykorzystywane obecnie w praktycznie każdym sektorze i dziedzinie życia. Choć niektórzy obawiają się zmechanizowanej przyszłości i "buntu maszyn" to AI już teraz pomaga w radzeniu sobie ze złożonymi problemami środowiskowymi i klimatycznymi. 

AI, machine learning i drzewa

AI jest w stanie gromadzić, uzupełniać i interpretować duże i złożone zbiory danych. Wśród nich są te dotyczące emisji gazów cieplarnianych i wpływu działalności człowieka na klimat. Na początku marca naukowcy przeprowadzili szeroko zakrojone analizy 9,9 mld drzew znajdujących się na suchych terenach Afryki. Wykorzystali uczenie maszynowe i pomiary terenowe, które dały odpowiedź na to, ile węgla jest magazynowe w prawie 10 mld drzew. Jeszcze kilka lat wcześniej naukowcy nie mogli uzyskać tak precyzyjnych danych.

Reklama

Aplikacja Future Forests pokazuje, jak różne scenariusze klimatyczne wpłyną na główne lasotwórcze gatunki drzew w Europie. Zobrazowany w aplikacji proces utraty optimum klimatycznego przez drzewa będzie miał poważne ekologiczne i ekonomiczne konsekwencje dla naszego regionu - mówią naukowcy i twórcy aplikacji, którzy bazowali na specjalistycznej wiedzy ekspertów.

 

AI jest w stanie wykonywać pomiary - zarówno na poziomie makro, jak i mikro. Może ulepszyć jakość dotychczasowych pomiarów i skanując dane teledetekcyjne z satelitów. Z rodzaju sztucznej inteligencji, czyli uczenia maszynowego korzysta między innymi NASA. Technologie są wykorzystywane np. do mapowania terenu i zbierania informacji na temat emisji gazów cieplarnianych lub ilości dwutlenku węgla magazynowanego w przyrodzie.

Sztuczna inteligencja jest w stanie pomóc w walce ze zmianami klimatycznymi na różne sposoby. Można użyć jej do redukcji emisji, poprawy efektywności energetycznej, czy zwiększenia skali wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Kluczowe jest to, jak i gdzie wykorzystać sztuczną inteligencję, żeby czerpać z niej największe korzyści.

Zbieranie danych o przyrodzie

Zgodnie z raportem AI for The Planet prawie 90 proc. dyrektorów generalnych i osób decyzyjnych z sektora prywatnego i publicznego uważa, że sztuczna inteligencja jest niezbędnym narzędziem w walce ze zmianami klimatycznymi. 

Według pracowników sektora usług publicznych AI ma największe możliwości w redukcji, łagodzeniu emisji, przewidywaniu zagrożeń, adaptacji i edukacji o zmianach klimatycznych. Ponieważ zmiana klimatu stwarza coraz poważniejsze zagrożenia dla ekosystemów, zdrowia ludzkiego i gospodarki na świecie, przewidywanie zagrożeń takich jak gigantyczna powódź w Pakistanie w 2022 r., jest kluczowe dla sytuacji spolecznej i ekonomicznej na świecie. Sztuczna inteligencja ostrzega też przed tym, co nieuchronne. Według jej analiz nasza planeta przekroczy próg globalnego ocieplenia wynoszący 1,5 stopnia Celsjusza w ciągu 10 do 15 lat (badanie Proceedings of the National Academy of Sciences)

AI może być więc wykorzystana do rozwiązania kryzysu klimatycznego, "ale zależy to od woli decydentów" - podsumowuje AI for The Planet. Należy pamiętać, że sztuczna inteligencja nie jest panaceum na zmiany klimatu, ale raczej narzędziem, które może pomóc nam zbudować bardziej odporną na zmiany przyszłość. 

 

Jedzenie i podróżowanie. Aplikacje do obliczania śladu węglowego

Każdy z nas, bez względu na to, czym zajmuje się życiowo i zawodowo może śledzić swoje emisje, obliczając ślad węglowy. To sumaryczna wszystkich naszych codziennych działań i aktywności - od zakupów, jedzenia, przez środki lokomcji, aż po warunki, w jakich pracujemy. 

Można korzystać w tym celu z dedykowanych aplikacji, które przybliżą, jak codzienne wybory wpływają na środowisko i klimat.

Aplikacje przeznaczone do obliczania śladu węglowego są popularne np. w Skandynawii. Na przykład Klimato służy obliczaniu śladu węglowego w kuchni podczas przygotowywania posiłków. Dedykowana jest między innymi profesjonalnym kucharzom. To ważny krok w stronę zrozumienia, jak nasze nawyki żywieniowe przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych. Odpowiadają one za ok. 14 mld ton CO2 każdego roku.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Amnesty International | klimat | środowisko | przyroda

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama