Reklama

Naukowiec wytworzył wodór z "kranówki"

Hiszpański naukowiec opracował system, który pozwala generować i magazynować wodór w każdym miejscu przy użyciu zbiorników i wody z kranu. W tej metodzie zrezygnowano z najpowszechniejszego i dość drogiego procesu produkcji wodoru - elektrolizy.

Jak na razie najczęściej stosowaną metodą do produkcji wodoru, jest elektroliza, choć wymaga ona wysokiego zużycia energii elektrycznej. Najlepiej więc korzystać z niej w przypadku dostępu do nadmiarowej energii odnawialnej. Można ją magazynować w postaci wodoru właśnie za pomocą elektrolizy wody. Zmagazynowany wodór można zaś wykorzystać w ogniwie paliwowym do wytwarzania energii elektrycznej.

Dotychczas głównymi zastosowaniami wodoru była rafinacja ropy naftowej i metali, produkcja amoniaku oraz produkcja elektroniki. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie wodorem jako nośnikiem energii.

Reklama

Wodór z kranówki

Jak mówi Hiszpan, José Antonio González Ibáñez, najpowszechniejszym sposobem produkcji wodoru jest elektroliza. Jednak proces ten pociąga za sobą znaczne zużycie energii elektrycznej. Ze względów ekonomicznych często proces też jest po prostu nieopłacalny. Naukowiec zaproponował jednak nowy sposób.

Skonstruował prototyp składający się ze zbiornika na wodę, początkowo wypełnionego wodą oraz z dodatkiem dwóch pierwiastków chemicznych, ale badacz nie ujawnia na razie jakich.

Produkcja wodoru rozpoczyna się, gdy sprężarka o mocy 20 W wypuszcza sprężone powietrze w dolnej części zbiornika. Powietrze powoduje reakcję między dodanymi składnikami chemicznymi i generuje wodór.

Następnie wytworzony wodór przechodzi z górnej części zbiornika i jest wprowadzany do drugiego zbiornika o równym ciśnieniu. Woda, która się w nim znajduje, oczyszcza powstałe zanieczyszczenia, a wodór wydostaje się przez górną część zbiornika i oczyszczony przepływa do kolejnego zbiornika, który jest wyposażony w zawór bezpieczeństwa i rurę wylotową z elektrozaworem.

Naukowiec pracuje obecnie nad instalacją wyposażoną w zbiornik o pojemności 220 l. Z przepływem 30 l/min, można by generować ogrzewanie, ciepłą wodę i energię elektryczną dla gospodarstwa domowego lub małej firmy. W dalszej perspektywie możliwe jest wykorzystanie tej metody na skalę przwemysłową.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama