Rząd ma w trzecim kwartale przyjąć zmiany w prawie energetycznym

Rząd ma w trzecim kwartale tego roku przyjąć zmiany w prawie energetycznym. Wprowadzą m.in. regulacje dotyczące mechanizmu nierynkowego ograniczania w wytwarzaniu z odnawialnych źródeł energii przez operatorów systemu elektroenergetycznego - podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

article cover
AFP

Proponowane zmiany do ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii wynikają w szczególności z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej.

Resort środowiska proponuje w projekcie ustawy wprowadzenie regulacji dotyczących mechanizmu nierynkowego ograniczania w wytwarzaniu z odnawialnych źródeł energii przez operatorów systemu elektroenergetycznego, oraz zmiany w przepisach w zakresie paliw gazowych dotyczących m.in. zwiększenia opłaty za przyłączenie do sieci przesyłowej gazowej z 25 proc. do 100 proc. rzeczywiście poniesionych przez operatora kosztów.

W projekcie proponuje się też wprowadzenie przepisów umożliwiających od 2026 r. techniczną zmianę sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny. Zakłada się też wprowadzenie dostępu do narzędzia porównywania ofert sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i mikro przedsiębiorców o rocznym zużyciu poniżej 100 000 kWh.

Nowe przepisy mają wprowadzić ramy prawne do funkcjonowania obywatelskich społeczności energetycznych. Wprowadzone ma być też prawo odbiorcy do zawierania umów z cenami dynamicznymi energii elektrycznej z co najmniej jednym sprzedawcą i każdym sprzedawcą, który ma ponad 200 tys. odbiorców, oraz prawo do otrzymywania informacji na temat korzyści i ryzyk związanych z takimi umowami.

Jak podano w wykazie prac legislacyjnych rządu, prezes Urzędu Regulacji Energetyki ma otrzymać uprawnienia do ingerowania z urzędu lub na wniosek strony w treść umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej zawartej pomiędzy sprzedawcą a operatorem systemu dystrybucyjnego lub operatorem systemu przesyłowego, w określonych przypadkach.

Projekt zakłada też przyznanie prezesowi URE uprawnienia do samodzielnego ustalenia cen i stawek opłat dla przedsiębiorstwa energetycznego w przypadku wydania przez niego decyzji w sprawie odmowy zatwierdzenia temu przedsiębiorstwu taryfy, gdy ta decyzja jest uzasadniona koniecznością obniżenia cen i stawek opłat.

Nowela ma też wprowadzić wzorzec umowy o świadczenie usług przesyłania paliw gazowych.

PAP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas