ZE PAK sprzedał Polkomtelowi energię z farmy PV za ok. 300 mln zł

Na 300 mln zł szacuje energetyczny koncern ZE PAK wartość 15-letniego kontraktu na sprzedaż Polkomtelowi energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej Brudzew. Farma ma powstać pod koniec roku i mieć moc 70 MW.

article cover
123RF/PICSEL

Zespół Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin" poinformował, że transakcja obejmuje całość produkcji farmy oraz gwarancje pochodzenia energii. Farma powstaje na terenie gminy Brudzew w powiecie tureckim w Wielkopolsce, buduje ją spółka  celowa PAK PCE Fotowoltaika. Istnieje możliwość przedłużenia 15-letniej umowy o kolejnych pięć lat.

Jak zaznaczył ZE PAK, produkcja farmy będzie uzależniona w głównej mierze od warunków nasłonecznienia oraz stopnia produktywności zainstalowanych urządzeń. Szacowany wolumen w pierwszym roku działalności wyniesie ok. 68 tys GWh.

Na mocy umowy wyprodukowana energia będzie sprzedawana po stałej cenie, indeksowanej począwszy od 2023 r. o roczny wskaźnik inflacji.

Według energetycznej spółki, podpisanie wieloletniej umowy sprzedaży energii z odbiorcą o stabilnej pozycji finansowej zabezpiecza strumień przychodów dla realizowanego projektu i uniezależnia go od bieżących wahań na rynku energii.

Takie rozwiązanie, zbliżone w swojej konstrukcji do aukcji dla odnawialnych źródeł energii, jest wysoce efektywne w procesie pozyskiwania finansowania dla wielkoskalowych projektów odnawialnych źródeł energii - ocenia ZE PAK.

Model współpracy pomiędzy wytwórcą odnawialnej energii a jej odbiorcą, oraz coraz większe zainteresowanie komercyjnych odbiorców energii zabezpieczeniem jej dostaw po przewidywalnych cenach stanowi potencjał do wykorzystania przy realizacji kolejnych projektów z obszaru produkcji energii z odnawialnych źródeł - podkreślił koncern.

"Umowa na zakup zielonej energii z ZE PAK doskonale wpisuje się w naszą politykę środowiskową i strategię mającą na celu maksymalne ograniczenie emisji CO2 i śladu węglowego. Jest to działanie nastawione na podniesienie poziomu satysfakcji zarówno naszych klientów, pracowników, jak i całego otoczenia" - ocenił z kolei prezes Cyfrowego Polsatu i Polkomtela Mirosław Błaszczyk.

Zarówno Polkomtel jak i ZE PAK są kontrolowane przez Zygmunta Solorza. Polkomtel to operator sieci komórkowej Plus. ZE PAK to czwarty co do wielkości producent energii elektrycznej w Polsce. Obecnie ZE PAK wytwarza energię głównie z węgla brunatnego, jednak planuje zakończyć ją do końca dekady i skoncentrować się na budowie OZE, zielonym wodorze i biogazie.

PAP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas