Green REV Institute: Żywienie w szpitalach powinno obejmować dietę wegańską

Minister Zdrowia skierował do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie określenia wymagań obowiązujących przy prowadzeniu żywienia w szpitalach. Wśród wymagań tych nie zostały uwzględnione diety roślinne, które są przyjazne nie tylko dla zdrowia, ale także środowiska naturalnego.

Jakość żywienia w szpitalach jest bardzo istotna dla ochrony zdrowia (zdjęcie ilustracyjne).
Jakość żywienia w szpitalach jest bardzo istotna dla ochrony zdrowia (zdjęcie ilustracyjne). Daniel DmitriewAgencja FORUM

Think tank Green REV Institute, operator Koalicji Future Food 4 Climate  przedstawił w tej sprawie stanowisko apelujące o powszechny i równy dostęp do opieki zdrowotnej dla obywatelek i obywateli bez względu na praktykowaną dietę.

Jak podkreśla think tank, konstytucja RP gwarantuje wszystkim obywatelkom i obywatelom równy dostęp do ochrony zdrowia. O ile w ustawie zasadniczej żywienie w szpitalach nie jest wymienione wprost, o tyle przepisy doprecyzowujące wymieniają zakwaterowanie i wyżywienie jako część świadczeń zdrowotnych.

Think tank uważa, że w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia słusznie podnosi się, że żywienie jest jednym z podstawowych czynników odpowiedzialnych za zdrowie, zaś rola żywienia dla pacjenta przebywającego w warunkach szpitalnych jest szczególnie istotna.

"Odpowiednie żywienie pacjentów w szpitalu stanowi integralną część całego procesu leczenia. Informacje dotyczące żywienia w szpitalach były przedmiotem zainteresowania zarówno państwowych organów kontroli (Informacja NIK o wynikach kontroli "Żywienie pacjentów w szpitalach"), jak również obywateli i obywatelek Polski, którzy niejednokrotnie zmuszeni byli dostarczać odpowiednie pożywienie członkom swojej rodziny przebywającym w placówkach zdrowotnych" - pisze think tank.

Brak diet roślinnych

W projekcie uwzględniono ponad 10 diet mogących figurować jako podstawa żywienia pacjentów i pacjentek. Poza dietą podstawową, wysokobiałkową i eliminacyjną, pojawia się także dieta papkowata, płynna, czy ubogoenergetyczna. We wszystkich wariantach zaleca się spożywanie odpowiednich ilości produktów zwierzęcych: mięsa, ryb, nabiału i jaj, a jedynie jako wariant diety eliminacyjnej podaje się dietę wegetariańską, rekomendowaną do zastosowania dla osób ze zdiagnozowaną nietolerancją lub alergią na dany składnik i dla których religia lub światopogląd wyklucza spożycie określonych produktów. Dieta ta wciąż uwzględnia jednak jaja i nabiał czym wyklucza osoby będące na diecie wegańskiej.

Według Green REV Institute powyższy stan faktyczny pokazuje, że postanowienia projektowanego aktu prawnego nie gwarantują dostępności do posiłków wegańskich dla pacjentów i pacjentek szpitali, a tym samym nie zapewniają równego dostępu do świadczeń zdrowotnych. Dlatego zdaniem instytutu projekt jest niezgodny z art. 72 ust. 6 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, a także art. 68 ust. 2 Konstytucji.

"Projektowane rozporządzenie, choć niewątpliwie stanowi krok w dobrym kierunku, niestety w obecnym kształcie nie uwzględnia potrzeb osób na diecie wegańskiej. Jest to rzecz, która bez cienia wątpliwości musi ulec zmianie, posiada ona bowiem uzasadnienie zarówno zdrowotne, społeczne, środowiskowe jak i prawne" - mówi Bartłomiej Gawrecki, Koordynator Krajowego Programu Rzeczniczego REV

"Ustawodawca sam wskazuje, że odpowiednie żywienie pacjentów w szpitalu stanowi integralną część całego procesu leczenia. Jednak żaden z tych elementów nie stanowi odpowiedzi na potrzeby wegan. Nie tak wygląda inkluzywne prawodawstwo, odpowiadajace na wszystkie aktualne potrzeby społeczeństwa" -  mówi natomiast Paulina Żywicka, zespół prawny Green REV Institute, autorka bloga Zielony Prawnik

Dieta roślinna zdrowia i ekologiczna

Green REV Institute przygotował stanowisko opiniujące projekt rozporządzenia. Główną rekomendacją jest uwzględnienie w projektowanym rozporządzeniu zniesienia ograniczeń w dostępie do diety wegańskiej oraz wprowadzenie rozwiązań mających na celu zapewnienie dostępności do posiłków wegańskich w ramach procesu leczenia.

Rozwiązanie to ma cztery główne uzasadnienia:

●  zdrowotne, ponieważ potwierdzone jest naukowo, że dieta wegańska nie dość, że nie jest gorsza od tradycyjnie rozumianej diety, to posiada ona również walory, którym brak jest pozostałym dietom,

●  społeczne, ponieważ takie działanie będzie stanowić odpowiedź na postępujące zmiany w społeczeństwie dotyczące sposobu żywienia,

●  prawne, ponieważ będzie stanowić pełną realizację dyrektyw zawartych w delegacji ustawowej stanowiącej podstawę do wydania projektowanego rozporządzenia, jak również zadośćuczynienie prawom obywatelskim zawartym w art. 68 Konstytucji.

materiały prasowe
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas