​Katowice: Kolejny fragment Lasu Murckowskiego pod ochroną

Zespołem przyrodniczo-krajobrazowym objęte będzie 13 ha katowickiego lasu. Decyzję podjęli radni miasta.

Katowicki magistrat podał, że jest to realizacja zapowiedzi prezydenta miasta Marcina Krupy z marca, który wówczas zwrócił się w tej sprawie do Nadleśnictwa Katowice. Nadleśnictwa pozytywnie zaopiniowały wniosek, a projekt uchwały został przekazany radnym. Poparła go większość rady miasta, przy jednym głosie przeciw i jednym wstrzymującym się.

- Las Murckowski to nasze leśne sanktuarium, które jest dobrem wspólnym nas wszystkich - mieszkańców Katowic. Cieszę się, że tak wielu ludzi dobrej woli zaangażowało się w ochronę lasu bukowego. A komisja klimatu była miejscem, gdzie w ramach dyskusji szukaliśmy najlepszych rozwiązań - powiedział cytowany przewodniczący tej komisji Jarosław Makowski.

Reklama

Miasto rozważało stworzenie na tym obszarze rezerwatu przyrody, jednak ponieważ leży to poza kompetencjami samorządu, uznano, że lepsze będzie utworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Nie oznacza to, że pomysł stworzenia rezerwatu upadł. Miasto ma go wspierać w przyszłości.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Las Murckowski-Buczyna" ma chronić m.in. tamtejsze buki. 13 ha lasu zdaniem radnych "wyróżnia się cennymi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi i kulturowymi: porośnięty jest starymi drzewami i odnawiającym się lasem".

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji przyrodniczej okazało się, że na miejscu występują rzadkie okazy owadów, oraz godujące płazy. Ochroną ma być objęty także obiekt o walorze kulturowym - kamienna kapliczka.

Ustanowienie fragmentu lasu obszarem zespołu oznacza, że nie wolno go niszczyć, uszkadzać bądź przekształcać. Zabronione jest także zanieczyszczanie gleby, przekształcanie zbiorników wodnych, wydobywanie skał, czy niszczenie nor i legowisk zwierząt.

Pod koniec 2019 r. w Polsce były 322 takie zespoły przyrodnicze-krajobrazowe. W województwie śląskim było ich około 25. W okolicy nowo utworzonego zespołu jest są także Źródła Kłodnicy w Lesie Murckowskim, Żabie Doły na granicy Chorzowa i Bytomia, oraz Miechowicka Ostoja Leśna w Bytomiu.

W Lesie Murckowskim znajduje się też mający 100 ha rezerwat przyrody o tej samej nazwie. Chroni pozostałości dawnej Puszczy Śląskiej. Na terenie rezerwatu rośnie mający ponad 150 lat bukowy starodrzew, wraz z licznymi pomnikowymi okazami buków i dębów. 

PAP
Dowiedz się więcej na temat: Katowice | las murckowski | Marcin Krupa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy