​Kurtyka: 300 mln zł dla firm na wdrożenie technologii wodorowych

Za miesiąc rusza nabór w programie dla firm "Nowa Energia". Jego celem będzie wsparcie zastosowania innowacyjnych technologii wodorowych - poinformował minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Budżet tego naboru wyniesie 300 mln zł.

Za miesiąc rusza nabór w programie dla firm "Nowa Energia". Jego celem będzie wsparcie zastosowania innowacyjnych technologii wodorowych - poinformował minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Budżet tego naboru wyniesie 300 mln zł.

- Dzięki wsparciu finansowemu chcemy w pierwszej kolejności upowszechnić bezemisyjne, innowacyjne technologie wodorowe lub produkcję nowych wyrobów na bazie tych technologii. Program będzie skierowany do przedsiębiorców i chcemy, aby nastąpiły w Polsce wdrożenia nowoczesnych technologii wodorowych na skalę przemysłową. Będziemy wspierać technologie związane z produkcją, transportem, magazynowaniem i wykorzystaniem wodoru" - wyjaśnia minister.

Nabór ma ruszyć 18 marca. Kolejne, w ramach programu "Nowa Energia", również w innych obszarach tematycznych, będą uruchamiane sukcesywnie w kolejnych miesiącach i obejmą łącznie kwotę 2,5 mld zł.

Reklama

Nowa Energia

Michał Kurtyka wyjaśnił, że program "Nowa Energia" będzie wspierał przede wszystkim technologie, które są już wypracowane, dla których zakończył się już etap prac badawczych. Dostępne będą również dotacje na badania i rozwój, ale tylko w zakresie, który będzie wynikał z potrzeb zidentyfikowanych na etapie wdrożenia przemysłowego. 

Firmy, w ramach naboru, będą się mogły ubiegać o pożyczki do 85 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Po raz pierwszy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zastosuje nawet 20 proc. premię innowacyjną, czyli - mówiąc w uproszczeniu - ubezpieczy ryzyka związane z wdrożeniem nowej technologii. - Taka forma montażu finansowego wynika z doświadczeń unijnych przy wdrażaniu innowacji przemysłowych - wskazał Kurtyka.

Program przewiduje również, że po zakończeniu inwestycji przedsiębiorstwo będzie mogło wnioskować o umorzenie do 15 proc. pozostałej do spłaty pożyczki, jeśli opracowywana technologia będzie "skalowana przez jej kolejne wdrożenia". - To jest dodatkowa zachęta finansowa do szybkiej komercjalizacji nowej technologii i ulepszonych wyrobów, które zostaną uzyskane przez polskie przedsiębiorstwa przy wsparciu NFOŚiGW" - twierdzi minister.

Strategia na finiszu

Kurtyka wskazał, że nowy program wpisuje się w opracowywaną Polską Strategię Wodorową. - Jesteśmy na końcowym etapie konsultacji publicznych strategii, a następnie będziemy analizowali uwagi. Bardzo nam zależy, by przełamywała schematy i była wypracowana w dialogu z biznesem. Chcemy ją przyjąć w pierwszej połowie 2021 r. - dodał.

Polska jest piątym na świecie i trzecim w Unii Europejskiej producentem wodoru. Projekt Polskiej Strategii Wodorowej  wyróżnia sześć koniecznych do osiągnięcia celów. Są to m.in. wdrożenie technologii wodorowych w energetyce, wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie, produkcja tego gazu w nowych instalacjach, czy stopniowy rozwój sieci przesyłu i dystrybucji wodoru.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy