Reklama

Smog i zanieczyszczenia powietrza łączone z cięższym przebiegiem COVID-19

Niektóre powszechnie występujące zanieczyszczenia powietrza powodujące smog wiążą się z cięższymi skutkami po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, w tym - przyjęciem na oddział intensywnej terapii – informują naukowcy.

Kanadyjscy naukowcy przeanalizowali dane dotyczące 150 tys. osób w wieku 20 lat i starszych z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, które nie przebywały w zakładzie opieki długoterminowej. Analizy dotyczyły stwierdzeń tej choroby z Ontario w 2020 roku.

Opracowano model wcześniejszego (jeszcze przed pandemią) narażenia na trzy powszechnie występujące zanieczyszczenia powietrza: pył zawieszony (PM 2,5), dwutlenek azotu (NO2) i ozon w warstwie przyziemnej (O3). Autorzy wzięli pod uwagę datę diagnozy, płeć i wiek, status pracownika, status społeczno-ekonomiczny sąsiedztwa, dostęp do opieki zdrowotnej, w tym historię szczepień przeciwko grypie, poprzednie wizyty ambulatoryjne i inne czynniki.

Reklama

Smog mógł przyczynić się do cięższego przebiegu COVID-19

"Zaobserwowaliśmy, że osoby z zakażeniem SARS-CoV-2, które mieszkały na obszarach Ontario o wyższym poziomie zanieczyszczeń powietrza (PM 2,5, NO2 i O3), miały zwiększone ryzyko przyjęcia na OIOM po uwzględnieniu indywidualnych i kontekstowych czynników zakłócających, nawet gdy poziom zanieczyszczenia był stosunkowo niski" - pisze wraz ze współautorami dr Hong Chen (Health Canada i ICES).

Podwyższone było również ryzyko hospitalizacji w związku z przewlekłą ekspozycją na PM 2,5 i O3 oraz ryzyko zgonu z powodu COVID-19 w związku przewlekłą ekspozycją na ozon.

To nie pierwsza taka obserwacja. Podobne pochodzą z coraz liczniejszych raportów, łączących zanieczyszczenie powietrza z nasileniem COVID-19 w innych krajach, w tym w Hiszpanii i Meksyku.

Ważne implikacje dla zdrowia

"Biorąc pod uwagę trwającą pandemię, nasze odkrycia, które podkreślają związek między przewlekłym narażeniem na zanieczyszczenie powietrza a cięższym przebiegiem COVID-19, mogą mieć ważne implikacje dla zdrowia publicznego i systemów opieki zdrowotnej" - piszą autorzy publikacji.

Na razie nie są jednak znane mechanizmy wpływu długotrwałego narażenia na zanieczyszczenie powietrza na ciężkość COVID-19.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy