Ponad 90 proc. Europejczyków chce działań na rzecz klimatu

W opinii obywateli Unii Europejskiej zmiany klimatyczne to najpoważniejszy problemem, przed jakim stoi świat. Dziewięciu na 10 Europejczyków twierdzi, że emisje gazów cieplarnianych należy ściąć do minimum. Takie wyniki przyniosło badanie Eurobarometru.

93 proc. badanych uważa zmianę klimatu za poważny problem, przy czym prawie ośmiu na dziesięciu (78 proc.) wskazuje, że to problem bardzo poważny. Jednocześnie dziewięciu na dziesięciu Europejczyków (90 proc.) zgadza się, że emisje gazów cieplarnianych należy ograniczyć do minimum, a jednocześnie skompensować pozostałe emisje, aby UE stała się neutralna dla klimatu do 2050 r.

Z badania Eurobarometru wynika też, że 87 proc. mieszkańców UE chce, by wspólnota wyznaczyła ambitne cele w zakresie zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Ten sam odsetek chce, by UE wspierała poprawę efektywności energetycznej.

Reklama

Dołącz do ZIELONA INTERIA także na Facebooku

"Pomimo pandemii i trudności ekonomicznych, przed którymi stoją Europejczycy, wsparcie dla działań w dziedzinie klimatu utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie. Europejczycy dostrzegają długoterminowe zagrożenia wynikające z kryzysu klimatycznego i kryzysu różnorodności biologicznej i oczekują od przemysłu, rządów i Unii Europejskiej podjęcia działań. Liczby zawarte we wspomnianym badaniu Eurobarometr służą, jako wezwanie do mobilizacji skierowane do polityków i przedsiębiorstw" - oświadczył wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu Frans Timmermans.

Badanie wskazało, że 64 proc. obywateli UE podejmuje już indywidualne działania w dziedzinie klimatu i świadomie dokonuje zrównoważonych wyborów w życiu codziennym. Na pytanie, kto jest odpowiedzialny za przeciwdziałanie zmianie klimatu, obywatele podkreślili, że reformy strukturalne powinny towarzyszyć indywidualnym działaniom, wskazując na rządy krajowe (63 proc.), przedsiębiorstwa i przemysł (58 proc.) oraz UE (57 proc.).

Ośmiu na dziesięciu ankietowanych Europejczyków (81 proc.) zgadza się, że czyste źródła energii powinny otrzymać większe wsparcie finansowe ze środków publicznych, nawet jeśli doprowadzi to do zmniejszenia dotacji na paliwa kopalne. Trzy czwarte Europejczyków (75 proc.) uważa, że inwestycje w ożywienie gospodarcze powinny być ukierunkowane głównie na nową zieloną gospodarkę. Prawie ośmiu na dziesięciu Europejczyków (78 proc.) zgadza się, że podjęcie działań w dziedzinie klimatu doprowadzi do innowacji, które sprawią, że europejskie przedsiębiorstwa staną się bardziej konkurencyjne.

Prawie ośmiu na dziesięciu (78 proc.) zgadza się, że promowanie wiedzy eksperckiej UE w zakresie czystych technologii w krajach spoza UE może pomóc w tworzeniu nowych miejsc pracy w UE. Siedmiu na dziesięciu Europejczyków (70 proc.) uważa, że ograniczenie importu paliw kopalnych może przynieść korzyści gospodarcze UE. Ponad siedmiu na dziesięciu Europejczyków (74 proc.) zgadza się, że koszty szkód spowodowanych zmianą klimatu są znacznie wyższe niż koszty inwestycji niezbędnych do przejścia na zieloną gospodarkę.

Badanie Eurobarometr na temat zmiany klimatu objęło 26 669 obywateli z różnych grup społecznych i demograficznych we wszystkich 27 państwach członkowskich UE. Przeprowadzono je między 15 marca a 14 kwietnia 2021 r. W miarę możliwości przeprowadzono bezpośrednie wywiady, ale w wyniku ograniczeń związanych z pandemią Covid-19 niektórzy respondenci wypełnili ankietę online.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama