Pociągi wiozące węgiel są szkodliwe dla zdrowia. Są nowe wyniki badań

Wiktor Piech

Polecamy Wiktor Piech

Naukowcy dowiedli, że pociągi towarowe przewożące węgiel mogą przyczyniać się do wyższych wskaźników chorób serca, astmy, hospitalizacji oraz zgonów. Najbardziej zagrożeni są ludzie mieszkający w pobliżu torów kolejowych.

Ludzie mieszkający blisko torów są najbardziej narażeni. Pojawiły się nowe wyniki badań
Ludzie mieszkający blisko torów są najbardziej narażeni. Pojawiły się nowe wyniki badańvyacheslavsvetlichnyy123RF/PICSEL

Ludzie mieszkający blisko torów kolejowych muszą mierzyć się m.in. z hałasem, czy też z wibracjami, które mogą wpływać na ich domy. Teraz naukowcy wykazali kolejny, niebezpieczny aspekt. Specjaliści z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis przeprowadzili pierwszą na świecie ilościową ocenę wpływu zanieczyszczenia pochodzącego z pociągów węglowych na zdrowie. Wyniki badań okazały się wręcz wstrząsające.

Nowe badania: pociągi z węglem szkodzą zdrowiu

Badania wykazały, że zanieczyszczenia pochodzące z pociągów towarowych wiozących węgiel mają negatywny wpływ na ludzkie zdrowie, zwłaszcza na zdrowie osób młodych i starszych. Wcześniejsze analizy sugerują, że węgiel najczęściej przewożony jest w odkrytych wagonach, których może być aż kilkadziesiąt w jednym składzie. Prowadzi to do drastycznego zwiększenia ilości drobnego pyłu w powietrzu.

"Pociągi te jeżdżą po całym świecie, narażając najbiedniejsze populacje, które często mieszkają w pobliżu torów kolejowych. W rezultacie skutki te mają implikacje lokalne i globalne"- powiedział główny autor Bart Ostro z UC Davis Air Quality Research Center.

Analizy dotyczyły pociągów, które transportowały węgiel z dużej kopalni w Utah w USA. Magistrala dostarcza około 7,4 mln ton węgla rocznie do portu w Oakland.

"Oznacza to, że około 10 pociągów tygodniowo przejeżdża przez gęsto zaludniony obszar miejski. Pociągi w sposób ciągły wytwarzają mikroskopijne cząsteczki, zwane PM2,5, czyli drobne cząstki, które podlegają przepisom amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska. Powoduje to chroniczne narażenie na ekspozycję. Cząstki mogą przedostać się do płuc i krwiobiegu, stwarzając poważne zagrożenie dla zdrowia" - powiedział Ostro.

Badacze połączyli dane dotyczące jakości powietrza z danymi medycznymi i demograficznymi. Dzięki temu udało im się stworzyć kilka różnych scenariuszy wpływu PM2,5 emitowanego przez przejeżdżające pociągi z węglem na zdrowie ludzi.

Wzrasta ryzyko przedwczesnej śmierci

Analizy ujawniły, że w najgorszym powstałym przypadku, czyli wzroście rocznej emisji drobnych cząstek stałych o 2,1 mikrograma na metr sześcienny powietrza, każdego roku w populacji żyjącej najbliżej torów, "dodatkowo" umierałoby od sześciu do nawet 15 osób.

W tym przypadku w najbliższej przestrzeni wokół torów kolejowych ryzyko przedwczesnej śmierci wzrasta o 1,3 proc. Jednocześnie specjaliści piszą: "liczba przyjęć do szpitala z powodu przewlekłych chorób płuc, zapalenia płuc i chorób układu krążenia wzrosłaby odpowiednio o 4,7 proc., 6,2 proc. i 2,2 proc. Ponadto liczba nowych przypadków astmy i liczba dni zaostrzenia astmy wzrosłyby o około 3,2 proc.".

Badacze połączyli dane dotyczące jakości powietrza z danymi medycznymi i demograficznymi. Dzięki temu udało im się stworzyć kilka różnych scenariuszy wpływu PM2,5 emitowanego przez przejeżdżające pociągi z węglem na zdrowie ludzi
Badacze połączyli dane dotyczące jakości powietrza z danymi medycznymi i demograficznymi. Dzięki temu udało im się stworzyć kilka różnych scenariuszy wpływu PM2,5 emitowanego przez przejeżdżające pociągi z węglem na zdrowie ludziGerardEast News

Wyniki badania sugerują również, że w tym przypadku pociągi z węglem mogą powodować:

  • do 28 dodatkowych przyjęć do szpitala z powodu chorób serca
  • do 22 nowych przypadków astmy
  • do 17 dodatkowych przypadków zapalenia płuc
  • do 58 000 dodatkowych dni z astmą związanych z tranzytem pociągów węglowych

W artykule można przeczytać także: "Skutki [ekspozycji na drobny pył - red.] obejmują drobne objawy ze strony układu oddechowego, a także poważne konsekwencje, w tym astmę i zawały serca, niekorzystne skutki porodu, wizyty na izbach przyjęć i hospitalizacje, skutki neurologiczne i poznawcze oraz przedwczesną śmiertelność. Badania wykazały, że skutki te występują zarówno w przypadku narażenia przewlekłego (trwającego rok lub dłużej), jak i ostrego (codziennego lub nawet cogodzinnego) narażenia".

Wcześniej wykazano, że krótka ekspozycja (od 1 do kilku godzin) na drobne pyły zawieszone w powietrzu może zwiększyć ryzyko wystąpienia arytmii, ostrego zawału serca, hospitalizacji, czy też może skutkować wizytą na oddziale ratunkowym z powodu problemów z układem oddechowym i chorób układu krążenia.

"Głównym odkryciem jest to, że narażenie na PM2,5 z tych pociągów wiąże się ze znaczną śmiertelnością i zachorowalnością [...] Nasze badanie to mikrokosmos tego, co prawdopodobnie dotyka miliony mieszkańców miast na całym świecie, mieszkających w pobliżu przejeżdżających, odkrytych pociągów węglowych dostarczających węgiel do elektrowni i terminali eksportowych" - powiedział Ostro.

Jednocześnie specjaliści wskazali, że możliwości zmniejszenia emisji cząstek stałych są ograniczone. Pokrowce zakładane na wagony z węglem są niewystarczające i w małym stopniu ograniczają przedostawanie się pyłu węglowego do powietrza.

Wyniki badań zostały opublikowane w międzynarodowym i prestiżowym czasopiśmie naukowym Environmental Research.

Polecamy

INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas