​Rząd chce dotacji dla żywności ekologicznej w przedszkolach i szkołach

Dotacje zakłada projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym, które przygotowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

article cover
pixabay.com

Zmiany wymusza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie m.in. produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.

Oprócz dotowania zakupu bio-żywności ustawa ma też regulować zastosowanie ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin oraz zwiększenie finansowania działań na rzecz rozwoju sektora.

"System produkcji ekologicznej ustanowiony prawem UE wymaga od państw członkowskich przyjęcia szczegółowych rozwiązań w zakresie ustanowienia nadzoru nad produkcją i certyfikacją. W tym celu wymaganym jest wskazanie właściwych organów w państwach członkowskich oraz określenie ich kompetencji"- napisano w Ocenie skutków regulacji.

Autorzy projektu wyjaśnili, że system kontroli i certyfikacji produkcji ekologicznej w Polsce, oparty na obowiązującej ustawie z 25 czerwca 2009 r., wymaga modyfikacji wynikających z szeregu postanowień prawa UE.

Według OSR, postanowienia "Zielonego Ładu" w zakresie rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz redukcji stosowania środków do produkcji ogólnie, wymagają przyjęcia rozwiązań zwiększających popyt na produkty ekologiczne oraz redukujących stosowanie środków do produkcji.

"W tym celu proponuje się wprowadzenie wsparcia do wykorzystania żywności ekologicznej w przedszkolach i szkołach, wraz ze wsparciem do wykorzystania ekologicznego materiału rozmnożeniowego celem wzrostu wydajności ekologicznej produkcji krajowej, oraz opłaty za wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin. Dochód z opłaty zostanie wykorzystany do finansowania m.in. stosowania żywności ekologicznej w placówkach oświatowych" - czytamy.

Zdaniem projektodawców, wsparcie dla  ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin zwiększy jego stosowanie, co podniesie plony i zwiększy dostępność produktów ekologicznych na rynku.

W projekcie napisano, że ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

PAP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas