Poznań: Z powodu smogu ograniczenia w sposobie ogrzewania

Od dziś w Poznaniu obowiązują ograniczenia w sposobie ogrzewania domów. Osoby posiadające bardziej ekologiczne źródła ciepła nie mogą palić w kominkach opalanych drewnem, piecach kaflowych czy kotłach węglowych.

article cover
123RF/PICSEL

Urząd Miasta Poznania poinformował, że ograniczenia w sposobie ogrzewania wprowadzono z uwagi na przekroczenie wartości 50 µg/m3 stężeń pyłów drobnych PM10, do którego doszło 1 lutego, oraz z powodu prognoz, z których wynika, że ten stan będzie się utrzymywał.

"We wtorek, 2 lutego obowiązuje zakaz stosowania kominków opalanych drewnem, piecy kaflowych lub typu koza oraz kotłów węglowych nie spełniających wymagań Ekoprojektu. Ograniczenia dotyczą osób posiadających drugi sposób ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne bądź inne spełniające wymagania Ekoprojektu" - podał magistrat.

W komunikacie wskazano, że podstawę do wprowadzenia ograniczenia stanowi tzw. uchwała antysmogowa, podjęta przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w grudniu 2017 r.

Magistrat przypomniał, że głównymi źródłami emisji pyłów drobnych PM10 w miastach jest spalanie paliw stałych, węgla i drewna. Bezpośredni wpływ na wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza mają warunki meteorologiczne, m.in. wyżowy układ baryczny, inwersja temperaturowa, niewielki wiatr lub jego brak.

"Utrzymujące się niekorzystne warunki meteorologiczne sprzyjają kumulowaniu się zanieczyszczeń. Przy takim przekroczeniu norm nawet pojedyncze ich źródło np. kominek, znacznie pogarsza lokalnie jakość powietrza. Najbardziej narażone na skutki takiej sytuacji są dzieci, osoby starsze oraz przewlekle chore" - podano.

Magistrat zaapelował również do osób, które widzą, że zakaz w ich najbliższej okolicy nie jest przestrzegany, o poinformowanie Straży Miejskiej pod numerem telefonu 986.

PAP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas