Reklama

Senat przyjął projekt zmiany ustawy Prawo łowieckie

Wykonując wyrok Trybunału Konstytucyjnego senat przyjął projekt zmiany ustawy Prawo łowieckie i podjął uchwalę o wniesieniu projektu do Sejmu. Nowelizacja rozszerzy prawo do odszkodowania za szkody łowieckie.

Za projektem opowiedziało się jednogłośnie wszystkich stu senatorów.

Reklama

Proponowana nowelizacja rozszerza prawo do odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziką zwierzynę. Chodzi o takie przypadki, w których żądający odszkodowania odmówił zgody na budowę urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających wyrządzonym szkodom, jeżeli szkody te nie pozostawały w związku przyczynowym z odmową zgody.

Dotychczasowa regulacja przewidywała, że odszkodowanie nie przysługiwało posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających powstaniu tych szkód.

8 maja 2019 r. Trybunał Konstytucyjny uznał ten przepis za sprzeczny z ustawą zasadniczą. Inicjatywa Senatu wykonuje wyrok TK.

PAP

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: prawo łowieckie | Senat

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama