Senackie komisje przeciwne maksymalnej opłacie za śmieci przy metodzie od zużytej wody

Senatorzy wnieśli szereg poprawek do nowelizacji tzw. ustawy śmieciowej. Usunęli m.in. zapis, który wprowadzał maksymalną stawkę za odpady w przypadku kiedy gmina stosuję metodę od zużytej wody.

Na początku lipca Sejm przyjął nowelizację ustawy śmieciowej. Wprowadzała ona ograniczenie do opłaty za wywóz śmieci w przypadku naliczania jej na podstawie zużycia wody. Opłata nie mogłaby być wyższa niż około 150 zł. Nowelizacja zakładała też, że gminy będą mogły pokrywać część kosztów gospodarowania odpadami z dochodów własnych, które nie pochodzą z opłat za śmieci od mieszkańców.

Połączone Komisje Klimatu, Środowiska i Samorządu Terytorialnego rozpatrzyły 40 poprawek. Senatorzy poparli większość z nich, poza poprawkami wycofanymi lub takimi, które się wykluczały.

Reklama

Senatorowie zagłosowali m.in. za usunięciem zapisu, który ustanawiał maksymalną stawkę za odpady przy wyborze metody od zużytej wody. Proponują też, aby skreślić punkt mówiący, że rada gminy może, w drodze uchwały, postanowić pokryć część kosztów wywozu śmieci z własnych środków, które nie pochodzą z opłat śmieciowych od mieszkańców.

Zaproponowano również zwiększenie ryczałtowej stawki opłaty za odpady wytwarzane przez nieruchomości, na których terenie znajduje się domek letniskowy lub takiej, która jest wykorzystywana do celów rekreacyjno-wypoczynkowych.

Zgodnie z nowelizacją, gminy wpierw muszą przygotować do ponownego użycia i recyklingu odpady, które były zebrane selektywnie, oraz odpady powstające w procesie sortowania. Zdaniem resortu klimatu i środowiska, dzięki temu rozwiązaniu na wysypiska powinno trafić mniej śmieci, co również ma ograniczyć koszty dla gmin.

Nowela ustawy śmieciowej wydłuży ponadto z roku do trzech lat możliwość składowania niektórych odpadów, co ma również pozwolić obniżyć koszty funkcjonowania systemu.

1 kwietnia Warszawa wprowadziła nowe stawki opłaty za wywóz śmieci. Do tej pory opłata była ryczałtem, co zdaniem ratusza było niesprawiedliwe w przypadku, jeżeli pod danym adresem mieszkało więcej osób. Obecnie opłata jest ustalana od zużycia wody. W przypadku większych rodzin, ceny wywozu śmieci podskoczyły nawet kilkukrotnie. Sprzeciwiło się temu Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które przygotowało nowelizację ustawy i odgórny limit na stawkę.

8 lipca Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał uchwałę, która wprowadziła opłatę obliczaną od zużycia wody, za nieważną. Miastu przysługuje odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wyrok nie jest prawomocny.

Zdaniem stołecznego ratusza, zmiany wprowadzone w prawie przez Zjednoczoną Prawicę powodują, że stawki w końcu musiały być podniesione, zwłaszcza, że zgodnie z obowiązującym prawem, ratusz nie może dopłacać do wywozu śmieci.

Źródło: PAP, Zielona Interia

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: opłata za wywóz śmieci

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy