Poszukiwacze skarbów sprzątają śmieci w lasach

Poszukiwacz skarbów jest skarbem dla leśniczego. Okazuje się, że detektoryści - bo tak fachowo się nazywają - podczas wędrówki z wykrywaczem metalu po lesie dbają też o środowisko. Większość odnalezionych przedmiotów to śmieci, które z lasu warto zabierać. Materiał dla programu "Czysta Polska" Polsat News przygotował Marcin Szumowski.
Polsat News