Lasy Państwowe przegrały w sądzie. Sprawa dotyczyła wycinki w Puszczy Białowieskiej

To wielkie zwycięstwo dla polskiej przyrody. Postanowienie sądu cywilnego o zakazie wycinki Puszczy Białowieskiej pozostaje w mocy i stało się prawomocne. Lasy Państwowe przegrały w sądzie z ekologami.

Rezerwat Przyrody Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej
Rezerwat Przyrody Lasy Naturalne Puszczy BiałowieskiejINTERIA.PL

Zakaz wycinki obowiązuje do rozstrzygnięcia pozwu cywilnego (skierowanego przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot) przeciwko Lasom Państwowym. Mimo przygotowywania nowych planów urządzenia lasu i planów zwiększenia powierzchni cięć w Puszczy, Lasy Państwowe nie mogą prowadzić wyrębów związanych z gospodarką leśną. Przyroda Puszczy została zachowana.

Puszcza uratowana

Sąd dostrzegł zagrożenia, jakie dla przyrody Puszczy niosą działania Lasów Państwowych dlatego postanowieniem z dnia 8 listopada 2021 r. zakazał Nadleśnictwom Białowieża, Browsk i Hajnówka wycinki drzew. Lasy Państwowe wniosły zażalenie na to postanowienie. 15 września br. Sąd oddalił zażalenie Lasów Państwowych. Tym samym zakaz podejmowania przez Lasy Państwowe obecnie oraz w przyszłości wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej pozostaje w mocy, a samo postanowienie jest już prawomocne i nie podlega dalszemu zaskarżeniu.

W Puszczy znajdują się ponad stuletnie drzewostany
W Puszczy znajdują się ponad stuletnie drzewostanyKatarzyna NowakINTERIA.PL

Zakaz cięć obejmuje m.in. siedliska dzięcioła białogrzbietego, dzięcioła trójpalczastego, sóweczki oraz włochatki, chrząszczy związanych z zamierającymi i martwymi drzewami, a także m.in. drzewostany ponadstuletnie. W sprawie zostały wykorzystane m.in. dane przedstawiające rozmieszczenie cennych gatunków zebrane przez lub na prośbę Fundacji Dzika Polska. Dzięki walce Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, siedliska i kluczowy ekosystem w Polsce zostały zachowane.

Odwrót

W 2006 r. ówczesny minister środowiska Jan Szyszko wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rospudy. Rok później ustanowił normy hałasu, w których efekcie w Polsce powstało wiele nieuzasadnionych ekranów dźwiękowych. Później było tylko gorzej.

Jednak decyzje Szyszki były mocno krytykowane przez środowiska ekologiczne, a sprawa wycinki Puszczy Białowieskiej została rozwiązana dopiero decyzją Trybunału Sprawiedliwości UE. Wycinka była niezgodna z unijnym prawem. Puszczy w 2017 r. bronili aktywiści, przykuci łańcuchami do drzew. Blokady były usuwane siłą przez policję.

Przemysław Białkowski podcast: Mur w PuszczySCP

Po wyroku TSUE z 2018 r. wskazującym, że cięcia w Puszczy Białowieskiej były nielegalne, Lasy Państwowe i resort środowiska podjęły kolejne decyzje o surowcowej eksploatacji Puszczy. W 2021 r. wiceminister Edward Siarka zatwierdził aneksy dla nadleśnictwa Białowieża i Browsk. Okazało się, że prace prowadzone przez leśników niszczą cenne gatunki i są sprzecznie z obowiązującym prawem, czyli Planem Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska. Na szczęście sąd cywilny zatrzymał wycinki. Jednak wiadomo, że Lasy Państwowe przygotowują nowe Plany Urządzenia Lasu na kolejną dekadę.

INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas
{CMS: 0}