​Kraków: Emisja pyłów zawieszonych mniejsza o 57 proc.

Zdaniem krakowskiego ratusza stolica Małopolski nie należy już do czołówki miast z największym smogiem.

article cover
123RF/PICSEL

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) opublikował raport "Roczna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim - raport wojewódzki za rok 2020". Wynika z niego, że sytuacja w aglomeracji krakowskiej znacznie się poprawiła. W 2020 r. całkowita emisja pyłu PM10 zmniejszyła się o 57 proc. w porównaniu z rokiem 2019.

Zdaniem krakowskich urzędników tak diametralna różnica jest rezultatem wprowadzania konkretnych działań, m.in. wymiany systemów ogrzewania opartych na paliwach stałych na źródła proekologiczne oraz wejścia w życie od 1 września 2019 r. uchwały antysmogowej, zakazującej spalania węgla i drewna w mieście.

Z raportu GIOŚ wynika, że w 2020 r. emisja pyłu PM10 ze wszystkich źródeł w Krakowie stanowiła jedynie 2 proc. emisji z całego województwa. Całkowita ilość wyemitowanego w ubiegłym roku w Krakowie pyłu PM10 była porównywalna do Tarnowa. Dla porównania - w Krakowie mieszka 780 tys. osób, w Tarnowie 107 tys.

Aglomeracja krakowska uzyskała lepszy wynik niż m.in. aglomeracja warszawska (która emituje ponad trzy razy więcej niż Kraków) czy aglomeracja trójmiejska (prawie trzy razy większa emisja niż Kraków).

GIOŚ w swoim raporcie zaznaczył, że "przemysł zlokalizowany na obszarze województwa małopolskiego, głównie energetyka zawodowa, ze względu na dużą wysokość emitorów, w znacznym stopniu eksportuje zanieczyszczenia poza granice województwa", natomiast zakłady przemysłowe o istotnej emisji niezorganizowanej lub emitowanej poprzez niskie kominy mogą również bezpośrednio wpływać na jakość powietrza w ich sąsiedztwie.

Zgodnie z danymi magistratu, w 2019 r. tylko jedna stacja wskazywała przekroczenia, a w roku 2020 już wszystkie stacje monitoringowe wskazywały normy w zakresie stężeń średniorocznych pyłu PM10. "W rezultacie, można stwierdzić, że Kraków przestaje wyróżniać się na tle innych miast jako miasto z dużym zanieczyszczeniem powietrza" - podał urząd.

Na jakość powietrza oprócz wielkości emisji z konkretnych źródeł (niska emisja, przemysł, transport) wpływają przede wszystkim warunki meteorologiczne, tzw. emisja wtórna (tzn. unoszenie zanieczyszczeń z dróg czy chodników przez ruch pojazdów) oraz źródła emisji pochodzące z gmin ościennych (emisja napływowa).

"Uchwała antysmogowa" ma wejść w życie na terenie całego województwa małopolskiego od 1 stycznia 2023 r. - nie będzie można już wykorzystywać źródeł ciepła na węgiel i drewno, niespełniających standardów emisyjnych; zaś kotły niespełniające wymogów 5. klasy emisyjności muszą być wymienione do końca 2026. Na terenie Krakowa już prawie wszystkie piece są wymienione, nieekologicznych zostało niecałe 0,5 proc.

PAP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas