Dewastacja Tatr. Wyciąg narciarski w Dolinie Goryczkowej

Polskie Koleje Liniowe uzyskały aprobatę burmistrza Zakopanego w sprawie środowiskowych uwarunkowań wyciągu narciarskiego w Dolinie Goryczkowej. Wyciąg ma już 54 lata i chociaż jest ciągle naprawiany, nie spełnia nowoczesnych standardów. Jego modernizacja będzie wymagać znacznej ingerencji w otaczającą przyrodę.

Dzika przyroda czy narciarski lunapark?

Zgodnie z prawem (art. 12 p. 1 Ustawy o ochronie przyrody) udostępnienie parku narodowego do celów rekreacyjnych i sportowych możliwe jest jedynie pod warunkiem braku wpływu na przyrodę parku. Zgodnie z ustaleniami Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot, przeprowadzenie inwestycji będzie wiązało się z wywarciem dużej presji na przyrodę, znajdującej się na terenie Natura 2000. Zagrożony jest między innymi czasznik modrozielony, który ma tylko 9 znanych stanowisk w Tatrach Zachodnich, kozica tatrzańska, świstak tatrzański, cietrzew, orzeł przedni czy płochacz halny.

Reklama

Do budowy będzie konieczne użycie betoniarni, która będzie musiała czerpać wodę z Potoku Goryczkowego. Z uwagi na trudne położenie terenu, do transportu materiałów budowalnych będą musiały zostać użyte helikoptery. Szacuje się, że będą musiały zrobić od 400 do 450 kursów.

W wyniku modernizacji ma zostać zwiększona przepustowość wyciągu. Po remoncie w ciągu godziny będzie mogło z niego skorzystać aż 2400 osób zamiast 720. Jednocześnie TPN rozpoczął realizację wyciągu narciarskiego na Nosalu. Obie inwestycje będą źródłem dodatkowego stresu na rodzimych gatunków.  

Warunki zgody burmistrza Miasta Zakopane

Inwestycja otrzymała zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem, Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Nowym Sączy oraz Burmistrza Miasta Zakopane.

Zgodnie z decyzją burmistrza Miasta Zakopane z 20.12.2022, zgoda miasta uwarunkowana jest szeregiem warunków, a przedsięwzięcie musi uwzględnić konieczność ochrony cennych wartości przyrodniczych i zasobów naturalnych.

W trakcie prowadzenia prac należy ograniczyć pylenie. Podczas wykopów teren powinien być zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi. Aby ograniczyć przejazd pojazdów budowli i nalotów śmigłowców, przywożenie materiałów powinno być połączone z wywożeniem elementów zdemontowanych.

Prace powinny być wykonywane odcinkowo na długości ok. 100-150 metrów aby zminimalizować straty w środowisku. Tereny przekształcone w wyniku budowy, takie jak zaplecza, należy przywrócić do poprzedniego stanu przyrodniczego. Transport urządzeń i materiałów budowlanych należy prowadzić w sposób, który powinien ograniczyć uszkodzenie gleby.  

Warunki określają również szereg wymogów dotyczących konstrukcji kolejki, tak aby jak najbardziej wpisywała się w tatrzański krajobraz.

Szczegółowa lista wymagań dotyczących budowy dostępna jest tutaj.

Burmistrz stwierdził, że z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, nie trzeba wykonać kompensacji przyrodniczej.

Zdaniem Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot niezależnie od nawet najbardziej surowych warunków budowy, będzie ona szkodliwa dla środowiska, ze względu na położenie Doliny Goryczkowej.

Jedynym rozsądnym krokiem jest nie przeprowadzanie żadnych działań budowlanych na tym terenie. 

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama