Reklama

Mniej niebezpiecznego składnika w zabawkach

Anilina to substancja, która może wywołać szereg niepożądanych skutków. Związek ten występuje w wielu zabawkach dla dzieci, dlatego resort rozwoju postanowił ograniczyć jego obecność w produktach przeznaczonych dla dzieci.

Anilina to substancja, która w czystej formie (lub w mieszaninie) działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą, czy w następstwie wdychania. Może powodować alergie, wady genetyczne, a nawet istnieją podejrzenia, że może powodować raka. Ciecz jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych - powoduje długotrwałe skutki.

Mniej substancji w zabawkach

W związku z niebezpieczeństwem, jakie może nieść ten składnik, pojawił się projekt rozporządzenia, opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Zabawki mają zawierać mniej aniliny. Ma to zwiększyć ochronę zdrowia i życia dzieci. 

Reklama

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek został opracowany w celu zapewnienia aktualności i zgodności prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej.

"Wejście w życie [...] projektu rozporządzenia pozwoli zapewnić większe bezpieczeństwo zabawek, w konsekwencji chroniąc zdrowie i życie dzieci, poprzez ograniczenie stosowania produktów zawierających anilinę" - stwierdzono w Ocenie Skutków Regulacji (OSR). Dodano, że uaktualnienie przepisów wiąże się z koniecznością "zapewnienia bezpiecznego składu zabawek wprowadzanych do obrotu w Polsce przez producentów i importerów krajowych".

Jak wskazano na stronach RCL, dyrektywa została przyjęta przez Komisję Europejską ze względu na dostępne dowody naukowe i zalecenia. 

"Komitet Naukowy ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska (SCHER) uznał w swojej opinii z dnia 29 maja 2007 r., że w zabawkach nie powinny występować związki rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość" - zaznaczono. 

Wyjaśniono, że w sprawozdaniu UE w sprawie oceny ryzyka w odniesieniu do aniliny stwierdzono, że "należy ograniczyć zagrożenia dla zdrowia konsumentów związane ze stosowaniem produktów zawierających anilinę".

Według autorów przepisów ustanowienie takich zapisów "stanowi jedyną możliwość podniesienia jakości zabawek, co przełoży się bezpośrednio na ochronę zdrowia i życia dzieci".

Dodano, że wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa oraz budżety jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ obowiązki związane z rozporządzeniem są wpisane w koszty stałe funkcjonowania podmiotów komercyjnych - nie są one zasilane z budżetu państwa lub budżetu JST.

Rozporządzanie ma wejść w życie 5 grudnia 2022 r.

PAP
Dowiedz się więcej na temat: anilina | zabawki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy