Zielony atom? Eksperci apelują do UE o rozwagę

Unia Europejska powinna lepiej przebadać potencjalne szkody z energetyki jądrowej, zanim podejmie decyzję, czy uzna ją za inwestycję zrównoważoną. To opinia jednej z dwóch komisji eksperckich badających korzyści środowiskowe płynące z elektrowni atomowych.

Bruksela rozważa, czy uwzględnić energię nuklearną w swojej taksonomii zrównoważonego finansowania - liście gospodarczych działalności, które od przyszłego roku będą oficjalnie uznawane za zielone inwestycje. 

Naukowe ramię UE w marcu uznało, że energia jądrowa powinna zostać uznana za zieloną. Inni eksperci nie doszli jednak nadal do porozumienia, czy niskie emisje gazów cieplarnianych związane z wytwarzaniem prądu przez elektrownie atomowe równoważą brak pełnych analiz dotyczących środowiskowych wpływów utylizacji odpadów jądrowych. W związku z tym dwóm eksperckim komisjom zlecono ponowną analizę tego zalecenia.

Reklama

Eksperci środowiskowi z Komitetu Naukowego ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska oraz Pojawiających się Zagrożeń (SCHEER) zgodzili się z wieloma z wniosków z pierwszego raportu, ale wyrazili swoje obawy w związku z niektórymi z nich. Aby aktywność gospodarcza została uznana za zieloną, nie może "wyrządzać istotnej szkody" konkretnym celom środowiskowym wyznaczonym przez wspólnotę. Eksperci z SCHEER uznali, że autorzy pierwotnego raportu skupili się na tym, czy energia jądrowa “wyrządza mniejsze szkody" niż inne technologie generowania energii elektrycznej. 

"Zdaniem SCHEER podejście porównawcze nie jest wystarczające dla zagwarantowania tego, że nie zostaną wyrządzone istotne szkody" - stwierdzają eksperci w raporcie opublikowanym na stronie Komisji Europejskiej

Drugi ze zleconych przez Komisję raportów, opracowany przez grupę ekspertów z dziedziny ochrony przed promieniowaniem i zarządzania odpadami, był zgodny z wnioskami z oryginalnej analizy. 

Komisja ma teraz przyjrzeć się dokładniej obu raportom eksperckim. 

"Włączenie energetyki jądrowej do przepisów dotyczących taksonomii było przedmiotem intensywnej debaty" - stwierdza w mailu rzecznik KE. "Energetyka jądrowa jest uznawana za niskoemisyjne źródło energii, ale opinie na temat jej potencjalnego wpływu na inne cele środowiskowe, takie jak wpływ wywierany na środowisko przez odpady jądrowe, są bardzo rozbieżne"

Kraje wspólnoty są podzielone. Niektóre, takie jak Francja, Węgry i Polska są zwolennikami energetyki jądrowej podczas gdy inne, na przykład Austria, są jej przeciwne.


© 2021 Reuters

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama