​Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o odpadach

Mniej odpadów zarówno ogólnie jak i na mieszkańca, wysoka jakość recyklingu, a także częstsze wykorzystywanie poddanych recyklingowi śmieci - oto niektóre z założeń projektu nowelizacji ustawy o odpadach przyjęte przez rząd.

O przyjęciu projektu ustawy przez Radę Ministrów poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Według CIR, przepisy zostały dostosowane do nowych rozwiązań, które obowiązują w Unii Europejskiej.

"Zmiany mają na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów ogólnie i na mieszkańca, zapewnienie wysokiej jakości recyklingu oraz wykorzystanie poddanych recyklingowi odpadów jako ważnego źródła surowców. Zaproponowane rozwiązania wpłyną na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko i zmniejszą zagrożenie dla zdrowia" - napisano w komunikacie.

Reklama

Do 2035 r. kraje Unii są zobowiązane do osiągnięcia 65 proc. poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Zdaniem CIR "trzeba zatem dążyć do ciągłego doskonalenia systemu, który pozwoli na osiągnięcie celów zarówno krótkoterminowych, jak i tych odległych".

Wśród najważniejszych rozwiązań proponowanych w projekcie znalazła się m.in. zmiana definicji bioodpadów, gospodarowania odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów.  

W noweli znalazły się także definicje odpadów innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów żywności, systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, odzysku materiałów i wypełniania wyrobisk.

Zaktualizowane zostały także definicje odpadów opakowaniowych, opakowań wielokrotnego użytku i opakowań wielomateriałowych.

W noweli doprecyzowane zostały także obowiązki gminy w kwestii gospodarowania odpadami oraz sprawozdawania informacji dot. odpadów komunalnych, budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z gospodarstw domowych.

Projekt zawiera także cele zmniejszenia ilości składowanych odpadów komunalnych wraz z określeniem daty ich osiągnięcia, oraz kary za nieosiągnięcie tych celów.

Twórcy projektu proponują także wprowadzenie zakazu przekazywania do składowania odpadów selektywnie zebranych, w celu przygotowania ich do ponownego użycia lub recyklingu. Wyjątkiem są te odpady, których składowanie daje w tym przypadki wynik najlepszy dla środowiska.

Projekt poszerza także zakres Krajowego planu gospodarki odpadami. Ma on zawierać program zapobiegający powstawaniu odpadów.

PAP
Dowiedz się więcej na temat: odpady | recykling

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy