Reklama

Polskie miasta wybrane do misji UE dotyczącej neutralności klimatycznej

Komisja Europejska ogłosiła listę 100 metropolii uczestniczących w misji "Miasta". Projekt dotyczy osiedli aspirujących do miana inteligentnych miast, które do 2030 mają stać się neutralne dla klimatu. Na liście znajdują reprezentanci Polski. Są to: Kraków, Łódź, Rzeszów, Warszawa, Wrocław.

Sto miast wybrano spośród wszystkich 27 państw członkowskich, przy czym dodatkowe 12 miast znajduje się w państwach stowarzyszonych z unijnym programem w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont Europa" (2021-2027) bądź będących w trakcie procesu stowarzyszania z tym programem.

Na obszarach miejskich mieszka 75 proc. obywateli UE. W skali globalnej obszary miejskie zużywają 65 proc. energii na świecie, co odpowiada za ponad 70 proc. światowych emisji CO2. KE podkreśla więc, że ważne jest, aby miasta działały jako ekosystemy eksperymentów i innowacji, by pomóc wszystkim innym obszarom w transformacji w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Reklama

Neutralne klimatycznie miasta

"Transformacja ekologiczna odbywa się w całej Europie już teraz. Zawsze jednak potrzebni są pionierzy, którzy stawiają sobie jeszcze ambitniejsze cele. Miasta te pokazują nam drogę do zdrowszej przyszłości. Będziemy je w tym wspierać! Rozpocznijmy już dziś" - stwierdziła przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen.

Czytaj też: Miasta-państwa XXI w. Zagrożenie, czy oznaka zmian?

Misja "Miasta" otrzyma 360 mln euro ze środków programu "Horyzont Europa" na lata 2022-23, aby zainicjować ścieżki innowacji prowadzące do neutralności klimatycznej do 2030 r. Działania w zakresie badań naukowych i innowacji będą dotyczyć czystej mobilności, efektywności energetycznej i ekologicznego planowania przestrzeni miejskiej. Umożliwią też wspólne inicjatywy i zacieśnianie współpracy.

Czytaj też: Matura 2022: Język angielski. Zobacz odpowiedzi i arkusz CKE

Korzyści dla miast mają objąć dostosowane do potrzeb doradztwo i pomoc ze strony specjalnej platformy prowadzonej przez NetZeroCities, dodatkowe możliwości korzystania z funduszy i finansowania oraz możliwość przyłączenia się do szeroko zakrojonych działań innowacyjnych i projektów pilotażowych. 

Dalsze działania

Komisja zwróci się do stu wybranych miast o opracowanie umów w sprawie miasta neutralnego dla klimatu, które będą obejmować ogólny plan neutralności klimatycznej we wszystkich sektorach, takich jak energetyka, budownictwo, gospodarowanie odpadami i transport, wraz z powiązanymi planami inwestycyjnymi. W proces ten mają zostać zaangażowani obywatele, organizacje badawcze i sektor prywatny.

Czytaj też: Miasta przyszłości to miasta rowerów. Tych zwykłych, ale też elektrycznych i towarowych 

Ponadto w świetle ogromnego zainteresowania 377 miast przystąpieniem do misji Komisja oferuje również wsparcie dla miast, które nie zostały wybrane.

"Miasta odgrywają główną rolę w walce z kryzysem klimatycznym. Czy chodzi o zazielenianie przestrzeni miejskiej, przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza, zmniejszenie zużycia energii w budynkach czy o rozwój rozwiązań w zakresie czystej mobilności: miasta są często centrum zmian, których Europa potrzebuje, aby odnieść sukces w transformacji w kierunku neutralności klimatycznej. Gratuluję wybranym dziś miastom. Z niecierpliwością oczekuję rozwiązań, które wypracują, aby pomóc swoim mieszkańcom i przedsiębiorstwom w kierunku bardziej ekologicznej przyszłości" - stwierdził wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu Frans Timmermans. 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy