Reklama

Warszawa chce zakazu ogrzewania domów węglem

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwrócił się z apelem do sejmiku województwa mazowieckiego o zaostrzenie uchwały antysmogowej, mówiąc, że kluczowe jest ograniczanie spalania paliw kopalnych.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwrócił się z apelem do sejmiku województwa mazowieckiego o zaostrzenie uchwały antysmogowej, mówiąc, że kluczowe jest ograniczanie spalania paliw kopalnych.

Warszawa przeznaczyła na walkę ze smogiem w latach 2019 - 2022 rekordową kwotę 300 mln zł. - Naszym priorytetem w walce o czyste powietrze w stolicy jest zmniejszenie tzw. niskiej emisji, czyli emisji substancji szkodliwych do atmosfery wskutek spalania węgla w przestarzałych, domowych piecach grzewczych oraz lokalnych kotłowniach - tłumaczy prezydent Rafał Trzaskowski.

Reklama

Ogromne wsparcie dla działań Warszawy w tym zakresie stanowi mazowiecka uchwała antysmogowa. - Po czterech latach od jej wprowadzenia musimy jednak zrobić kolejny krok, dlatego Warszawa wnioskuje o wdrożenie od IV kwartału 2023 r. zakazu stosowania węgla w indywidualnych źródłach ogrzewania - mówi prezydent Warszawy.

Jeśli nie kopciuch, to co? Tak możemy zwalczać smog

Trzaskowski za wprowadzeniem zakazu spalania węgla

Prezydent Warszawy w piśmie do marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika zaapelował o podjęcie działań zmierzających do zaostrzenia mazowieckiej uchwały antysmogowej.  Trzaskowski ma nadzieję, że będzie to ważny krok na drodze do ograniczenia niskiej emisji oraz skutecznie przyczyni się do walki ze smogiem i poprawy jakości powietrza w Warszawie i na Mazowszu.

Mazowiecka uchwała antysmogowa została przyjęta przez sejmik województwa w 2017 roku. Dotyczy ona wszystkich użytkowników urządzeń o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych, w szczególności użytkowników pieców, kominków i kotłów. Celem uchwały jest ograniczenie negatywnego wpływu instalacji grzewczych na zdrowie mieszkańców i środowisko.

Jak jednak oceniają warszawscy samorządowcy, zapisy uchwały przyjętej w 2017 r. są mało efektywne, ponieważ poprawa jakości powietrza zachodzi zbyt wolno. Dlatego Samorząd Województwa Mazowieckiego przystąpił do prac nad zmianą obowiązującej uchwały, uwzględniając dodatkowy zakaz stosowania węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla na obszarze Warszawy.

Projektowana zmiana jest zgodna z treścią deklaracji z 26 lutego 2020 r., która została zawarta podczas III Kongresu Czystego Powietrza pomiędzy samorządem województwa mazowieckiego i miastem stołecznym Warszawa. Stolica zadeklarowała wówczas gotowość wprowadzenia zakazu spalania węgla.

Uchwały antysmogowe zostały wprowadzone w wielu innych samorządach w Polsce. Przykładem Kraków od 1 września 2019 r. wprowadził zakaz ogrzewania lokali paliwami stałymi. W rezultacie średnie stężenie pyłów zawieszonych w sezonie grzewczym spadło o ponad 40 proc. 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama