​Jaki będziemy mieć klimat? Pierwszy Polski Multimedialny Raport Klimatyczny

Pierwszy Polski Multimedialny Raport Klimatyczny oparty na dobrych praktykach i innowacyjnych rozwiązaniach dla środowiska - przygotowywany jest w ścisłej współpracy Fundacji Czyste Powietrze z polskimi ekspertami i naukowcami. Premiera Raportu odbędzie się przed II edycją Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2021 w dniach 21-23 kwietnia.

Raport to pierwsze tak kompleksowe i wielowątkowe ujęciem kluczowych tematów z zakresu ekologii i ekonomii, objęty patronatem Ministra Klimatu i Środowiska. Dokument ma się stać narzędziem edukacji ekologicznej poprzez promocje działań proekologicznych, czystych technologii i najlepszych praktyk. Ma również stanowić źródło informacji o aktualnych i przyszłych działaniach rządu i podległych mu instytucji, a także samorządów, nauki i biznesu związanych z zagadnieniami polskiej polityki klimatycznej i ochrony środowiska.

Zadaniem Raportu jest również promocja polskiej polityki klimatycznej poza granicami kraju. Dzięki temu, że przetłumaczono go na angielski, niemiecki i francuski może się stać cenny narzędziem podczas kolejnej tury negocjacji New Green Deal.

Reklama

Jak zauważa marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik ten nowoczesny serwis będzie skupiał w jednym miejscu tezy, rekomendacje oraz dobre praktyki związane z ochroną klimatu i środowiska naturalnego. - Jego tematyka opierać się będzie na najważniejszych konkluzjach z pierwszej edycji Szczytu Klimatycznego TOGETAIR, którego jako samorząd województwa byliśmy partnerem. Najważniejszy cel to pokazanie podejmowanych przez nasz kraj działań, zarówno na szczeblu administracji krajowej i samorządowej oraz przedstawienie w Unii Europejskiej polskiego stanowiska na rzecz ekologii oraz zmniejszenia emisji CO2.

Razem dla klimatu

- Zeszłoroczny sukces pierwszej edycji Szczytu Klimatycznego TOGETAIR zaowocował współpracą z czołowymi polskimi ekspertami. W ramach raportu analizują oni trendy, opracowują rozwiązania i przygotowują kompleksowe zestawienia danych, faktów i liczb, z których wyłania się obraz polskiej drogi do neutralności klimatycznej i czekające na tej drodze bariery, trudności, wyzwania, ale i możliwości. Transformacja energetyczna to szansa na rozwój innowacji i technologii, a także realna możliwość poprawy jakości życia Polaków  ― mówi Agata Śmieja, Prezes Fundacji Czyste Powietrze

W raporcie znajdą się odpowiedzi na takie pytania o to, jak powinien wyglądać miks energetyczny Polski w 2030 i w kolejnych dekadach; co zrobić, by uporać się z masą odpadów, które zalegają na wysypiskach, a często też lądują w oceanach i zatruwają nas milionami cząstek mikroplastiku, czy w jaki sposób zabezpieczyć regiony narażone na pustynnienie i uchronić rolnictwo przed fatalnymi skutkami suszy. Autorzy starali się też znaleźć odpowiedź na pytanie, jak rozprawić się definitywnie ze smogiem; co zrobić, by model gospodarki obiegu zamkniętego stał się realną alternatywą dla dzisiejszego, wciąż dominującego schematu linearnej produkcji oraz jak zachęcić regiony do przyjęcia uchwał antysmogowych oraz zachęcić gminy do udziału w walce ze smogiem oraz redukcji niskiej emisji zanieczyszczającej wsie i miasta.

Odpowiedzi przygotowują specjaliści, przedstawiciele świata nauki, biznesu, rządu i organizacji pozarządowych oraz samorządy, które są świadome wagi edukowania mieszkańców i pracy u podstaw, aby plany transformacji energetycznej przyniosły oczekiwane rezultaty. Swój wkład i wiedzę zapewniają również instytucje rządowe: Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Lasy Państwowe, Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (Ośrodek w strukturach Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego). Partnerami merytorycznymi TOGETAIR są również przedstawiciele organizacji i instytucji pozarządowych, m.in: Instytut Jagielloński, Fundacja Republikańska, Polski Alarm Smogowy, UN Global Compact Network Poland oraz Bank Światowy. W pracach nad raportem uczestniczyli także przedstawiciele już ponad 10 uczelni wyższych.

- Wierzymy, że zaangażowanie wszystkich sektorów kraju, pozwoli zainicjować zmiany w polskiej gospodarce w ujęciu krajowym i regionalnym. O tym, jak wyznaczyć priorytety i kierunki reform, by zrealizować postawione przed nami ambitne cele, zaprezentujemy w Polskim Multimedialnym Raporcie Klimatycznym oraz podczas Szczytu Klimatycznego ― podsumowuje A. Śmieja.

― PKO Bank Polski jest świadomy odpowiedzialności ciążącej na instytucjach finansowych w zakresie ochrony środowiska a nasze działania są konsekwentne i wielotorowe. W 2020 roku znacząco ograniczyliśmy emisję CO2 generowaną przez spółki grupy, wdrożyliśmy ocenę w zakresie ESG do procesu kredytowego i wspólnie z PKO TFI uruchomiliśmy fundusz PKO Energii Odnawialnej FIZAN. W roku 2021 wdrożymy kolejne inicjatywy, w tym wykorzystujące potencjał technologiczny największego banku w Polsce. Szczyt Klimatyczny TOGETAIR to bardzo ważna inicjatywa w ramach której chętnie podzielimy się naszymi doświadczeniami w zakresie zielonej transformacji - podkreśla Rafał Antczak, wiceprezes PKO Banku Polskiego i członek Rady Programowej Szczytu Klimatycznego TOGETAIR.

 RAPORT BĘDZIE OGÓLNODOSTĘPNY NA STRONIE https://togetair.eu/

Szczyt Klimatyczny to trzydniowe wydarzenie online w formule hybrydowej, transmitowane z kongresowego studia telewizyjnego, podczas którego omawiane są konsekwencje zmian klimatycznych, sprawiedliwej transformacji oraz jak zrobić, aby w naszym kraju było czyste powietrze. Szczyt jest przestrzenią dla ogólnopolskiej debaty o klimacie i ochronie środowiska w Polsce.

Celem Szczytu Klimatycznego TOGETAIR jest zainicjowanie wspólnych działań wszystkich sektorów kraju: rządu, samorządów, nauki, biznesu, NGOS-ów i mediów, na rzecz ochrony środowiska oraz stworzenia ambitnej, racjonalnej ekonomicznie polskiej polityki klimatycznej. ― Ponad 40 tys. - tyle ludzkich istnień zabrała w ciągu roku w Polsce pandemia Covid-19. I tyle samo Polaków umiera co roku z powodu smogu. W Małopolsce zdajemy sobie sprawę ze śmiertelnych skutków zanieczyszczenia powietrza. Pionierskie uchwały antysmogowe i Program Ochrony Powietrza wyraźnie poprawiły sytuację, zwłaszcza w Krakowie. Ale powietrze nie zna granic administracyjnych, tylko działając wspólnie możemy liczyć na sukces. Ciągle też brakuje rzetelnych badań i konstruktywnych rozmów. Dlatego z radością przyjąłem zaproszenie do wzięcia udziału w Szczycie Klimatycznym TOGETAIR 2021 i niecierpliwie czekam na Polski Multimedialny Raport Klimatyczny. Tylko diagnozując problemy, jesteśmy w stanie je pokonać - mówi Tomasz Urynowicz, wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Walka ze smogiem, modernizacja ciepłownictwa, transformacja energetyczna, rozwój technologii wodorowej i przyszłość energetyki wiatrowej, a także niskoemisyjnego transportu, elektromobilności oraz przestawienie gospodarki na model cyrkulacyjny, oparty na recyklingu i ponownym wykorzystaniu surowców - to jedne z najpilniejszych wyzwań, z którymi należy zmierzyć się w nadchodzących latach. To także szansa na cywilizacyjny skok, który odczują wszyscy Polacy. O powodzeniu tych starań zadecyduje jednak nie tylko odgórnie narzucona polityka i dostępność funduszy, ale przede wszystkim współpraca wszystkich uczestników rynku: władzy centralnej, administracji rządowej, samorządów, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych.

Wydarzenie organizowane jest pod Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz patronatem kluczowych dla ekologii Ministerstw, z czynnym udziałem przedstawicieli strony rządowej, marszałków województw i samorządowców, a także z udziałem przedstawicieli średniego i dużego biznesu, nauki, lokalnych społeczności oraz organizacji pozarządowych. ― Zależy nam, aby TOGETAIR stało się miejscem współpracy oraz wymiany pomysłów na sprawne i efektywne przestawienie polskiej gospodarki na tory nowoczesności. Za priorytet uznajemy wypracowanie rozwiązań, które pogodzą troskę o środowisko z rozwojem gospodarczym w sposób racjonalny i zrównoważony, uwzględniający zarówno rosnące wymagania unijnej polityki klimatycznej, jak i nasze lokalne uwarunkowania - dodaje A. Śmieja

Panele wydarzenia podzielone są według pięciu bloków tematycznych. W panelu o nazwie "Ogień" mowa będzie o tym, co zrobić z węglem i paliwami kopalnymi oraz co powinno być filarem na czas budowy nowoczesnej, zielonej Polski. Panel "Powietrze" to temat susz, małej retencji i wyzwań gospodarki wodnej. "Ziemia poświęcona będzie gospodarce komunalnej oraz przyszłość plastiku, recyklingu i gospodarki o obiegu zamkniętym natomiast "Woda" redukcji emisji w sektorze budownictwa oraz zielonemu transportowi przyszłości. Panel "Człowiek" ma być poświęcony sytuacji na świecie po pandemii, ale przed kryzysem klimatycznym oraz wpływowi klimatu na zdrowie człowieka.

NAJWIĘKSZY KONGRES EKOLOGICZNY

Raport oraz Szczyt będą wsparte szeroką kampanią promocyjną w mediach ogólnopolskich. Omawiane i opisywane zagadnienia, stanowiska oraz propozycje będą eksponowane i transmitowane przez patronów medialnych, m.in. Polsat News, Polskie Radio, Wirtualną Polskę, Money.pl, PAP, Interia.pl, ISBNews, naszemiasto.pl, Energetyka24, 300klimat, a także w mediach społecznościowych.

Dzięki tak szeroko zakrojonej współpracy z mediami, każdy Polak będzie mógł BEPŁATNIE śledzić najważniejsze treści paneli. Liczba odbiorców tegorocznej edycji Szczytu TOGETAIR  szacowana jest na ok. 15 mln odsłon. Jest to największy i unikatowy kongres ekologiczny w Polsce. - Wierzymy, że TOGETAIR na stałe wpisze się w krajobraz polskiej debaty publicznej, a zainicjowane w raporcie i podczas szczytu rozmowy o środowisku i gospodarce dadzą impuls do pozytywnych zmian. Uważamy, że dialog i współpraca są dziś tym fundamentem, na którym mamy szansę zbudować przyjazną dla mieszkańców i przedsiębiorców zieloną Polskę - podsumowuje A. Śmieja

TOGETAIR

Honorowy Patronat Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Patronatem Marszałka Województwa: Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego Lubuskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Opolskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Wielkopolskiego, Pomorskiego i Zachodniopomorskiego.

Rada Programowa pod przewodnictwem Michała Kurtyki, Ministra Klimatu i Środowiska (https://togetair.eu/rada-programowa)

Partnerem strategicznym jest PKN ORLEN

Szczegóły dot. programu Szczytu Klimatycznego oraz pełna lista partnerów: https://togetair.eu

UCZESTNICTWO W WYDARZENIU ONLINE JEST BEZPŁATNE

.
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy